Dzień Edukacji Narodowej

Każdego roku o tej samej porze, to znaczy 14 października, obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, dzień, kiedy głębiej zastanawiamy się nad rolą nauczyciela w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia i wszyscy zgodnie dochodzimy do wniosku, że jest to nie lada wysiłek, który jeden z polskich działacz oświatowych utożsamiał z „procesem rozbudzania w duszy młodego człowieka pierwiastków dobra, piękna i prawdy.’’

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 października w Szkole Podstawowej w Gozdowie odbył się uroczysty apel. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: p. Dariusz Kalkowski– Wójt Gminy Gozdowo, p. Dariusz Śmigielski– przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo, p. Małgorzata Smoleńska – przewodnicząca Rady Rodziców SP w Gozdowie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pani Dyrektor Lidia Malinowska złożyła nauczycielom, pedagogom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi podziękowania i słowa uznania za odpowiedzialną pracę na rzecz dzieci i młodzieży, za zaangażowanie i codzienny wysiłek w podejmowanych inicjatywach, przedsięwzięciach, działaniach.

Życzyła, abyśmy wspólnie budowali autorytet naszej szkoły i aby praca przynosiła efekty i satysfakcję. Ponadto, by każdego dnia towarzyszyła Pracownikom pogoda ducha i radość,
a nade wszystko zdrowie, pomyślność oraz zadowolenie. Wyraziła słowa uznania za trud, jaki ponoszą nauczyciele na rzecz wychowania młodych pokoleń.

Symbolem wdzięczności i podziękowania za wysiłek wkładany w pracę z uczniami i osiągnięcia dydaktyczne są wręczane w tym dni nagrody. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymali : p. Joanna Ludwicka, p. Barbara Szczypecka, p. Bogumiła Żórawska, p. Małgorzata Jagodzińska, p. Piotr Lewandowski.

W tym uroczystym dniu również życzenia dla wszystkich pedagogów i pracowników szkoły popłynęły od p. Wójta Dariusza Kalkowskiego, a nagrodę Wójta Gminy Gozdowo otrzymała p. Wicedyrektor Aurelia Kurach. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Kolejną częścią uroczystości były występy uczniów i niespodzianki dla wyróżnionych Nauczycieli w Plebiscycie szkolnym. Tytuł „Bratniej Duszy” otrzymała p. Danuta Smolińska, „Pomysłowego Dobromira” – p. Joanna Wadowska, „Najlepszego Organizatora” – p. Monika Marciniak, „Anielskiej Cierpliwości” – p. Anna Kwiatkowska, „Stróża Porządku” – p. Anna Zdziarska, „Mistrza Elegancji” – p. Ewa Jęczarek- Dzikowska, „Super Sprawiedliwego” – p. Mariola Kopka, Tryskającego Humorem” – p. Krzysztof Wojtas i wreszcie tytuł specjalny „Dyrektora na szóstkę” – p. Dyrektor Lidia Malinowska

Uczniów klasy IVb prowadzących część artystyczną przygotowała p. Mariola Wasiołek, za oprawę muzyczną akademii odpowiedzialny był p. Krzysztof Wojtas, a za taniec p. Joanna Placek, dekorację wykonała p. Małgorzata Garkowska. Serdecznie dziękujemy.

Samorząd Uczniowski w tym dniu nie zapomniał o byłych pracownikach naszej placówki oświatowej. Delegacja uczniów odwiedziła wszystkich emerytów, przekazując życzenia
i drobny upominek. Podczas szkolnej akademii uczniowie również przekazali Pracownikom życzenia i upominki.

Może Ci się również spodoba