3 Maja

231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodziliśmy w naszej szkole w środę, 4 maja. Na apelu poświęconym temu wydarzeniu inscenizację ukazującą obrady Sejmu i moment uchwalenia Konstytucji zaprezentowali uczniowie klasy Va pod opieką p. Iwony Giery. Zuchenki z klasy IIIb przygotowane przez p. Iwonę Pawłowską zaprezentowały się w ruchu scenicznym do piosenki patriotycznej „Mówię o Tobie dobrze”. Podczas apelu miał także miejsce debiut Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej wznawiającego swoją działalność po krótkiej przerwie. Członkowie zespołu zaprezentowali układ taneczny do utworu „Witaj, majowa jutrzenko”. Za oprawę muzyczną apelu odpowiedzialny był p. Krzysztof Wojtas kierujący szkolnym zespołem wokalnym.

Może Ci się również spodoba