A to ci historia !

Wszelkie działania historyczne prowadzone w naszej szkole są ściśle związane z jej priorytetami. Oto niektóre z nich:

W klasie Vb w październiku odbyła się lekcja historii dotycząca Starożytnej Grecji. Uczniowie przygotowali prezentacje wybranego boga oraz jego atrybut. Połączyliśmy tą lekcję z wizytą w bibliotece szkolnej w celu wypożyczenia  Mitologii. Dnia 7 listopada 2021 roku klasy ósme udały się z wycieczką do Muzeum Powstania Warszawskiego. Pogłębiliśmy tam wiedzę o powstaniu warszawskim, zwiedziliśmy również Zamek Królewski. W dniu 10 listopada odbył się w szkole uroczysty apel związany z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Uczniowie naszej szkoły ubrani w strój galowy, przygotowali „serca dla Polski” służące za element dekoracji, wyrażając w ten sposób swój patriotyzm. Nasza młodzież wzięła udział w konkursach historycznych.

Konkurs „Bohaterowie Niezłomni 2021” odbył się drogą internetową. Grupa uczniów z klasy VIIIa – najliczniejsza VIIIb, VIIIc oraz z VIIa i VIIb udzielała odpowiedzi dotyczących Żołnierzy Wyklętych. Przez sześć kolejnych dni po obejrzeniu filmu wysyłali odpowiedzi. Konkurs zyskał popularność wśród uczniów, prowadzony był metodą aktywizującą. Uczniowie uczestniczyli też w Przedmiotowym konkursie kuratoryjnym z historii . Udział wzięło  siedmioro uczniów. Wiedza naszych uczniów była zadawalająca, najwyższy wynik to 60%. Ewenementem był udział z klasy Vb. Uczeń ten uzyskał wspaniały wynik po roku nauki historii. Cieszy mnie fakt. Że liczna grupa uczniów interesuje się historią. Nasi uczniowie wzięli udział w Powiatowym Konkursie  Plastyczno – Historycznym „Dzień Pamięci – Odzyskanie przez Polskę Niepodległości”. Osiągnęli ogromny sukces . W kategorii wiekowej klasy IV – V pierwsze miejsce, W kategorii klas VI – VIII też pierwsze miejsce. Opiekę nad konkursem sprawował również p. Krzysztof Wojtas.

Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska i nie ma niż rozwijanie uzdolnień i talentów naszych uczniów.

Nauczyciel historii mgr Danuta Smolińska

Może Ci się również spodoba