BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

Tradycyjnie na ręce Wójta Gminy Gozdowo, pana Dariusza Kalkowskiego
i Przewodniczącego Rady Gminy pana Dariusza Śmigielskiego przekazaliśmy Betlejemskie Światło Pokoju. Tegoroczne hasło BŚP to Światło Służby, rozumianej jako służba Polsce, Bogu i bliźniemu. Niech to Światło z betlejemskiej groty prowadzi zarówno naszych harcerzy
i zuchów jak i wszystkich samorządowców w ich służbie drugiemu człowiekowi.

Może Ci się również spodoba