Misja: programowanie

Finał projektu dla klas I III „MISJA: PROGRAMOWANIE”

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Gozdowie był realizowany projekt „Misja: programowanie”, finansowany w ramach działania Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Projekt skierowany był do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas I-III.

Celem Projektu było:

a) zwiększenie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w gminach wiejskich
i wiejsko-miejskich w zakresie nauczania podstaw programowania i przygotowanie ich do prowadzenia zajęć z programowania w ramach edukacji wczesnoszkolnej;

b) popularyzacja idei wczesnej nauki programowania w gminach biorących udział w Projekcie.

W ramach realizowanego projektu szkoła wzbogaciła się o:

6 robotów edukacyjnych PhotomEdu Model PH_01 do nauki programowania,

3 maty edukacyjne, 6 tabletów Huawei MediaPad T3 10 /2GB/16GB skonfigurowanych z utworzonymi kontami i wgranymi aplikacjami mobilnymi i 6 gier Scottie G0! EDU.

Po przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, w których brały udział: Ewa Adamczyk, Agnieszka Biernacka, Katarzyna Korpolińska, Małgorzata Mrozowicz, Iwona Pawłowska, Beata Świerczewska rozpoczęła się realizacja 15 – tu dwugodzinnych zajęć projektowych. Koordynatorem zajęć była pani Wioleta Matusiak, która przeprowadziła szkolenie kadry pedagogicznej i uczestniczyła jako obserwator w niektórych zajęciach. Ze względu na panującą sytuację pandemiczną część spotkań z programowaniem odbyła się zdalnie z wykorzystaniem platformy Classroom.

Podczas zajęć dzieci miały możliwość pracować na pomocach dydaktycznych otrzymanych w ramach projektu jak również przygotowanych przez nauczycieli. Uczniowie nabywali umiejętności kodowania, odczytywania kodu, tworzenia sekwencji, algorytmów. Wykorzystały też grę Scottie Go, programy Scratch oraz Scratch Junior. Najbardziej fascynującym etapem realizacji programowania było wykorzystanie robotów Photon Coding.  

Podczas zabaw programistycznych dzieci rozwijały przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, a także podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.

Zadaniem prowadzonych zajęć było również wspomaganie dzieci  w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań oraz stanowienie alternatywnej możliwości spędzenia czasu wolnego. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zajęciach, brali w nich aktywny udział, wykazywali się twórczą postawą, dociekliwością i wytrwałością potrzebną do osiągnięcia celu.  Spotkania z programowaniem sprzyjały rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci w sposób najbardziej przyjazny dla nich, czyli poprzez zabawę, ruch oraz doświadczenie i eksperymentowanie.

Może Ci się również spodoba