Niezwykła lekcja historii

Niezwykła lekcja historii pt. ,,Żołnierz Wyklęty-por. Franciszek Majewski  ps ,,Słony,,

W dniu 3 października 2021 roku o godzinie 11.30 odbyła się msza  w kościele Św. Mateusza w Goleszynie ,poświęcona por. Franciszkowi  Majewskiemu. Zginął  po II wojnie światowej w 1948 r w Węgrzynowie.

Pochodził z Bielska tam też się urodził .Był podoficerem zawodowym w VIII  Płockim Pułku Artylerii. W 1939 r  uczestniczył w bitwie pod Mławą, gdzie został ranny i  i dostał się do niewoli. W 1940 r zwolniony z obozu jenieckiego .Od 1940r  żołnierz Polskiej Organizacji   Zbrojnej ,od 1942r –żołnierz Armii  Krajowej .Od 1943r dowódca plutonu bojowego Kedywu Obwodu Płockiego AK .Jego zasługą jest zlikwidowanie Władysława Rypińskiego ps  ,,Rypa,, dowódcy peperowskiego  ,,szwadronu śmierci,,. Szwadron ten likwidował żołnierzy AK jak również antykomunistów.28.IX 1948 r został otoczony przez grupę operacyjną UB i MO  .Nie  poddał się i popełnił samobójstwo .W miejscowości Węgrzynowo stanął krzyż i  tablica upamiętniająca to wydarzenie .Organizatorami  uroczystości było Stowarzyszenie Historyczne im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów  Politycznych PRL ,Proboszcz parafii  Św. Mateusza w Goleszynie oraz sołtys Węgrzynowa. Uroczystość uświetnił prezes IPN P Pawłowicz oraz p Zofia Pilecka, córka rotmistrza Witolda Pileckiego .Spotkał mnie zaszczyt  poznania Pani Zofii oraz ogromną  przyjemność rozmowy z córką Wielkiego Polaka .Zarówno  Franciszek Majewski jak i Witold Pilecki walczyli w tej samej słusznej sprawie –walczyli z komunizmem. Dla Ojczyzny poświęcili życie .Na zawsze pozostaną w naszej pamięci i w naszych sercach.

mgr Danuta Smolińska, nauczyciel historii

Może Ci się również spodoba