Podręczniki do religii i wdż

Obowiązujące podręczniki i ćwiczenia do nauki religii w Szkole Podstawowej w Gozdowie w roku szkolnym 2021/2022

 Klasa I

Tytuł podręcznika:  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; autorzy: ks. Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz, katechezy okolicznościowe: Marzena Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa), numer podręcznika: AZ-11-01/18-PL-1/20

Klasa II

Tytuł podręcznika: To jest Mój Syn Umiłowany; autorzy: ks. Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski. Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa).

 Klasa III

Tytuł podręcznika: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW

Zeszyt ćwiczeń: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW,

nr podręcznika: PL-13-01/10-PL-2/14, dopuszczony na terenie diecezji płockiej 17.06.2014 r., nr dopuszczenia: 297/14,

nr podręcznika: AZ-13-01/10-PL-3/14, dopuszczony na terenie całego kraju 1.12.2014 r., nr dopuszczenia: 567/14.

Klasy IV

Tytuł podręcznika: Wierzę w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ucznia: Wierzą w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW,

nr podręcznika: PL-21-01/15-PL-1/15, dopuszczony na terenie diecezji płockiej 18.05.2015 r., nr dopuszczenia: 196/15,

nr podręcznika: AZ-21-01/15-PL-2/15, dopuszczony na terenie całego kraju 19.10.2015 r., nr dopuszczenia: 340/15.

Klasa V

Tytuł podręcznika: Bóg nas szuka; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska, katechezy okolicznościowe: ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa),numer podręcznika: AZ-21-01/18-PL-3/20 

Klasa VI

Tytuł podręcznika: Jezus Nas zbawia, autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, katechezy okolicznościowe: ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa).

Klasa VII

Tytuł podręcznika: Spotykam Twoje Słowo, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium, nr podręcznika: AZ-31-01/10-LU-1/12, nr imprimatur: 252/2012.

Karty pracy dla VII klasy szkoły podstawowej. Spotykam Twoje słowo. Red. P. Mąkosa. Wydawnictwo Gaudium – nr taki sam jak podręcznik.

Klasa VIII

Tytuł podręcznika: Z Tobą idę przez życie, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium (Lublin), nr podręcznika: AZ-32-01/10-LU-1/13.

Karty pracy dla VIII klasy szkoły podstawowej. Z Tobą idę przez życie. Red. P. Mąkosa. Wydawnictwo Gaudium – nr taki sam jak podręcznik.

Ćwiczenia do WDŻ obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022

(kupują rodzice)

Wychowanie do życia w rodzinie,  klasa 4,  Wędrując ku  dorosłości ćwiczenia, Teresa Król, Rubikon Wydawnictwo i Hurtownia

Wychowanie do życia w rodzinie,  klasa 5,  Wędrując ku  dorosłości ćwiczenia, Teresa Król, Rubikon Wydawnictwo i Hurtownia

Wychowanie do życia w rodzinie, klasa 6,  Wędrując ku  dorosłości ćwiczenia, Teresa Król, Rubikon Wydawnictwo i Hurtownia

Wychowanie do życia w rodzinie,  klasa 7,  Wędrując ku  dorosłości ćwiczenia, Teresa Król, Rubikon Wydawnictwo i Hurtownia

Wychowanie do życia w rodzinie,  klasa 8,  Wędrując ku  dorosłości ćwiczenia, Teresa Król, Rubikon Wydawnictwo i Hurtownia.

Może Ci się również spodoba