Szkolny Dzień Bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo uczniów jest dla szkoły i gminy sprawą priorytetową, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować sytuacje trudne oraz podnieść świadomość naszych uczniów w różnych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa. Kolejnym już przedsięwzięciem w naszej szkole były zajęcia, warsztaty i pogadanki, mające na celu wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym, niebezpiecznym. Przeprowadzone one zostały 21 marca. Rozpoczęły się uroczystym apelem, który poprowadziła p. dyrektor Lidia Malinowska wspólnie ze współgospodarzem panem Wójtem Dariuszem Kalkowskim.

 21 marca to Pierwszy Dzień Wiosny, kojarzy się on zawsze uczniom z inną organizacją zajęć niż zwykle, dlatego tego dnia zorganizowaliśmy Szkolny Dzień Bezpieczeństwa, a lekcje zamiast nauczycieli poprowadzili zaproszeni goście:

  1. Pani psycholog Jolanta Ludwiczak – pracownik Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu – tematyka: Eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy
  2. Młodszy brygadier Waldemar Goczyński – przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu – tematyka: Zasady bezpiecznego zachowania w domu i szkole oraz Podstawowe zasady postępowania w przypadku pożaru, wypadku lub innego zdarzenia.
  3. Panowie: starszy aspirant Krzysztof Kosiorek, dzielnicowy – aspirant Marek Zdziebłowski i dzielnicowy – aspirant sztabowy Wiesław Stępkowski – przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu-tematyka: Środki uzależniające i zagrożenia związane z ich używaniem.
  4. Pan Marek Zdziebłowski i Wiesław Stępkowski – zajęcia na temat bezpieczeństwa w klasach I-III.
  5. Panowie: Przemysław Burzyńskii Arkadiusz Ziółkowski – ratownicy płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  6. Pani Elżbieta Broniszewska – pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i BHP Gminy Gozdowo- tematyka: Podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym.
  7. Pani Krystyna Baran – szkolna pielęgniarka – tematyka: promocja zdrowego stylu życia, choroby zakaźne.
  8. Pani Mariola Kopka – tematyka: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  9. Pani Barbara Gapińska – tematyka: Prawa i obowiązki uczniów.

Po zakończeniu apelu p. Dyrektor, p. Wójt Gminy Gozdowo oraz panowie Marek Zdziebłowski i Wiesław Stępkowski spotkali się z uczniami klas I-III i wręczyli dzieciom odblaski.

Głównym celem Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa było zorganizowanie uczniom w  Pierwszym Dniu Wiosny ciekawych i wartościowych zajęć, dzięki którym przyczynimy się do zwiększenia bezpieczeństwa i podniesienia świadomości naszych uczniów. 

Może Ci się również spodoba