Wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Gozdowo

6 października b.r. najlepsi uczniowie kl. VIII naszej szkoły otrzymali stypendia za wysokie wyniki w nauce ufundowane przez Wójta Gminy Gozdowo.

Uroczystość odbyła się w hali sportowej. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście: Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Śmigielski, Przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły p. Małgorzata Smoleńska, główni bohaterowie – stypendyści kl. VIII i ich rodzice oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej – klasy VII.

Pani Dyrektor Lidia Malinowska rozpoczęła uroczyste spotkanie od przywitania wszystkich obecnych. Szczególnie podkreśliła zasługi na płaszczyźnie naukowej tegorocznych stypendystów, ich zaangażowanie w życie szkoły i środowiska. Pani Dyrektor podziękowała również za wkład pracy i osobiste zaangażowanie w edukację i wychowanie rodzicom nagrodzonych uczniów. Wyrazy wdzięczności skierowała także do p. Wójta Gminy Gozdowo i Przewodniczącego Rady Gminy za środki przeznaczone dla uzdolnionej młodzieży, aby mogła zgłębiać tajniki wiedzy i rozwijać swoje horyzonty myślowe.

Następnie p. Wójt i p. Przewodniczący Rady Gminy wręczyli dyplomy stypendysty następującym uczniom klas ósmych: Krystianowi Pawłowskiemu, Annie Godlewskiej, Piotrowi Malanowskiemu, Kacprowi Krasce i Stanisławowi Żórawskiemu. Ogromne gratulacje dla stypendystów i ich rodziców popłynęły również od fundatora i inicjatora stypendium za wysokie wyniki w nauce – p. Wójta – Dariusza Kalkowskiego.

To święto nauki w naszej szkole uświetnili uczniowie kl. VIII, którzy zaprezentowali ciekawe sentencje, myśli i maksymy dotyczące wiedzy, nauki i życia.

Uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru i tradycyjnym spotkaniem stypendystów, ich rodziców i gości przy herbatce i ciastku.

Rozdanie stypendiów w tym roku szkolnym przygotowali n-le: p. J. Ludwicka, p. K. Wojtas, p. M. Garkowska i p. M. Jagodzińska.

Mamy nadzieję, iż po I półroczu grono naszych uzdolnionych uczniów znacznie się powiększy, a otrzymywane środki finansowe w postaci stypendium będą motywacją do realizacji naukowych przedsięwzięć, aspiracji i planów.

Aurelia Kurach

Może Ci się również spodoba