Uczniowie, którzy uzyskali średnią z ocen 4,75 i wyżej oraz wzorowe  lub bardzo dobre zachowanie a także uczniowie klas III otrzymali ODZNAKI   WZOROWEGO  UCZNIA ufundowane przez Radę Rodziców.