Zebrania z rodzicami

ZEBRANIA   Z   RODZICAMI  17  WRZEŚNIA  2020r. (czwartek)

Szanowni Państwo!

W związku z obostrzeniami dotyczącymi COVID-19 bardzo proszę o przebywanie na terenie szkoły w maseczkach. Poniżej podaję termin, godzinę, miejsce spotkania z wychowawcami oraz porządek wchodzenia do budynku szkoły.

Ia – 15.30                   sala nr 19 – główne wejście

Ib – 15.30                   sala nr 18 – główne wejście

IIa – 15.30                  sala nr 27 – główne wejście

IIb – 16.00                 sala nr 17 – główne wejście

IIIa – 16.00                sala nr 26 – główne wejście

IIIb – 16.00                sala nr 16 – główne wejście

IVa – 15.30                sala nr 11 – wejście od strony dawnego gimnazjum

Va – 15.30                  sala nr 10 – wejście od strony dawnego gimnazjum

VIa – 15.30                sala nr 7 – wejście od strony dawnego gimnazjum

VIb – 16.00                 sala nr 6 – wejście od strony dawnego gimnazjum

VIc – 15.30                 sala nr 1 – wejście od strony dawnego gimnazjum

VIIa – 16.00               sala nr 12 – główne wejście

VIIb – 16.00               sala nr 14 – wejście od strony dawnego gimnazjum

VIIIa – 16.00              sala nr 9 – wejście od strony dawnego gimnazjum

VIIIb – 15.30              sala nr 3  – główne wejście

VIIc – 15.30 – piątek (18 września 2020r.), sala nr 21 – wejście od strony dawnego gimnazjum

IVb –  15.30 – poniedziałek (21 września 2020r.),  sala nr 20 – główne wejście

Z poważaniem

Lidia Malinowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gozdowie

Może Ci się również spodoba