Próbna ewakuacja

We wtorek, 17 października 2023r. w naszej szkole miała miejsce próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
 O godz. 10.00, po usłyszeniu sygnału alarmowego, nauczyciele wraz z uczniami i innymi pracownikami szkoły, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły zgodnie z oznakowaniem i zaznaczonymi drogami ewakuacyjnymi.
Punktem zbiórki było boisko szkolne. Pani Dyrektor przyjęła meldunki od opiekunów poszczególnych klas o stanie obecności uczniów uczestniczących w ewakuacji. W próbnej akcji ewakuacyjnej brali udział również:  wicedyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
Czas ewakuacji to niespełna 3 minuty, a więc można powiedzieć, że przebiegła sprawnie.

Spotkania z przedstawicielami Policji!

W dniu 25 września 2023r. odbyły się w naszej szkole spotkania z przedstawicielami Policji na temat zasad bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym podczas drogi do i ze szkoły oraz profilaktyki używek i hejtu.

#dbi

#dzienbezpiecznegointernetu

Szkoła Podstawowa w Gozdowie przyłączyła się do obchodów Dzień Bezpiecznego Internetu, który obchodzony jest w wielu państwach od 2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet. Akcja ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i nastolatków do sieci, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online, a także promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.  Inicjatywa realizowana była w naszej szkole od początku lutego do końca marca 2023 r. Podejmowane działania miały następujący charakter: dystrybucja materiałów edukacyjnych w postaci gazetki informacyjnej z wykorzystaniem plakatów oraz informacji ze strony dbi.pl oraz innych materiałów przygotowanych przez nauczycieli i uczniów, pogadanki, zajęcia edukacyjne oraz profilaktyczno – wychowawcze w klasach 1-3 oraz  klasach 4-8. Dzieci najmłodsze pracowały na materiałach z wykorzystaniem kreskówek „Owce w Sieci” oraz na materiałach z „Internetowej szkoły  słonia Spacjusza”. Mądry słoń przybliża najmłodszym ważne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa online .W szkole mogliśmy skorzystać również  z szerokiej gamy lekcji online, które były dostępne codziennie od 8 lutego do końca marca po wcześniejszej rejestracji. W klasach 1-3 zrealizowane zostały lekcje online o następującej tematyce: „Sieciaki – 5 zasad bezpieczeństwa”,  „Czy odwaga to taka łatwa sprawa?”, „Internet bez przesady”. Prowadzone były przez pedagogów i ekspertów do spraw bezpieczeństwa dzieci w sieci. Klasy starsze skorzystały z lekcji o następującej tematyce: „ Cyfrowy ślad – ile można wyczytać o człowieku z otwartych źródeł”, „Jak darmowe narzędzia internetowe mogą ułatwić nam pracę?”, „Co czyha na naszą prywatność w grach i internecie. Lekcje prowadzone były przez pedagogów i specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa , trenerów kompetencji cyfrowych.
Dla nauczycieli , specjalistów, rodziców  organizatorzy przygotowali szeroką ofertę bezpłatnych webinarów, materiałów edukacyjnych w postaci broszur, publikacji, badań, raportów, podcastów, kursów e – larningowych dostępnych na stronie  www.saferinternet.pl.
Internet to bardzo ważny składnik teraźniejszości dzieci i młodzieży oraz ich przyszłości. Mam nadzieję, że inicjatywa DBI w naszej szkole , jak również inne podobne pozwolą na budowanie świadomości o tym jak ważne jest, aby łączyć siły w działaniach na rzecz Internetu, który będzie wspierał rozwój dzieci, a nie stanowił dla nich rosnące zagrożenie. Dziękuję nauczycielom, wychowawcom i rodzicom za współpracę i zaangażowanie.

Katarzyna Borowska

#bezpieczenstwowinternecie

Jak co roku nasza szkoła obchodziła Dzień Bezpiecznego Internetu. W szkole, został ogłoszony konkurs pod hasłem Bezpieczeństwo w Internecie. Na informatyce w klasach starszych przeprowadzono pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, poznali zasady, którymi należy się kierować w wirtualnym świecie i gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Uczniowie klasy 7 w dniu 15 marca 2023r. uczestniczyli w specjalnym webinarium Polskiego Centrum Safer z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu Co czyha na naszą prywatność w grach i internecie? Mam nadzieję, że dzięki działaniom podejmowanym przez naszą szkołę w tym temacie uczniowie będą odpowiedzialnie korzystać z Internetu, co pozwoli uniknąć wielu niebezpieczeństw i ustrzec się wielu błędów.

Małgorzata Mrozowicz

Apel dotyczący zasad bezpiecznego spędzania zimowego wypoczynku

W poniedziałek 6 lutego odbył się apel, podczas którego dzielnicowy sierż. sztab. Sebastian Kalinowski przypomniał uczniom klas I-III i IV-VIII najważniejsze zasady bezpiecznego spędzania zimowego wypoczynku. Policjant poruszył ważne kwestie związane z zachowaniem bezpieczeństwa w trakcie zabaw zimowych – zabaw na łyżwach, sankach, nartach, ubieraniem się adekwatnie do pogody i noszeniem odblasków po zmroku. Przestrzegł przed kontaktami z nieznajomymi. Przekazał uczniom rady, jak spędzić ferie przyjemnie, pożytecznie a przede wszystkim bezpiecznie.

„Ratujemy i Uczymy Ratować”

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest w naszej szkole od 2018r i skierowany jest do klas I- III. Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Dzięki zajęciom RUR uczniowie uczą się podstawowych czynności ratujących życie . Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami i kształtują właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Dziś zajęcia odbyły się w klasie I b.
Joanna Placek

Spotkanie z policjantem

Dnia 16 listopada 2022r. o godz. 9.45 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie odbyło się spotkanie uczniów klas: VIa, VIb, VIIa, VIIIa, VIIIb i VIIIc z przedstawicielami Policji Komendy Powiatowej w Sierpcu, st. asp. Krzysztofem Dobrzenieckim i sierż. szt. Sebastianem Kalinowskim. Tematem spotkania był „Hejt i mowa nienawiści”. 
Rozmowa miała na celu uczulić i przestrzec uczniów przed zagrożeniami i konsekwencjami, wynikającymi z agresji przejawiającej się w sieci.

Próbna ewakuacja

W czwartek 03 listopada 2022r. w naszej szkole miała miejsce próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia dla życia i zdrowia
Punktualnie o godz. 11.00 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami i innymi pracownikami szkoły, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły zgodnie z oznakowaniem i zaznaczonymi drogami ewakuacyjnymi.
W punkcie zbiórki, którym było boisko szkolne nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację Pani Dyrektor Lidii Malinowskiej. W akcji brali udział: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi. Ewakuacja przebiegła sprawnie, bez paniki i trwała niespełna 3 minuty.
Mamy nadzieję, że nabyte w tym dniu praktyczne umiejętności nigdy nie będą musiały być wykorzystane.

Kamizelki odblaskowe dla klas I

21 października 2022r. z inicjatywy Wójta Gminy Gozdowo – pana Dariusza Kalkowskiego, pracowników Posterunku Policji w Gozdowie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” młodszy aspirant Arkadiusz Kolczyński i Daniel Krasiński wręczyli kamizelki odblaskowe i drobne upominki uczniom klas I. Otrzymane prezenty poprawią widoczność w ruchu drogowym naszych najmłodszych uczniów, a tym samym zwiększą ich bezpieczeństwo. Serdecznie dziękujemy za otrzymane prezenty.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 312712348_1276590529786872_3512941403838277147_n-1024x768.jpg

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 312111280_518092853161525_1363524489688118855_n-1024x768.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 312575853_5666363516757441_1806765023086342532_n-1024x768.jpg

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 312431566_1742672969435278_2250747434120093417_n-1024x768.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 312551521_2206056532877034_533342776995606288_n-1024x768.jpg

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 308279174_615766510335968_5552753744192680470_n-768x1024.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 312621752_521088869466910_3255346133403685170_n-1024x768.jpg

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 312202919_639537534505532_2746198275520604174_n-768x1024.jpg

Wzorowi na drodze

W naszej szkole kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną  z bezpieczeństwem dzieci.
W ramach realizacji ,,Planu działań na rzecz bezpieczeństwa”, dzieci klas trzecich  uczestniczyły w zajęciach praktycznych z panem policjantem. Omówione zostały zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, ze szczególnym naciskiem na poprawne odczytywanie znaków i stosowanie się do nich.  Ważnym elementem zajęć był też pokaz jazdy na rolkach i hulajnodze połączony z  uświadomieniem uczniom nowych zasad korzystania z tych sprzętów.
Mamy nadzieję, że dzięki takim edukacyjnym spotkaniom nasi uczniowie będą wzorowymi uczestnikami ruchu drogowego, a policjant będzie kojarzył się im, jako osoba, której nie należy się bać, i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

Bezpieczna droga do szkoły

W dniu 21 września gościliśmy w naszej szkole panów policjantów. Przeprowadzili pogadanki wśród uczniów na temat bezpiecznej drogi do szkoły i bezpiecznego powrotu do domu. Dzieci chętnie zadawały pytania. Wiadomości na temat bezpieczeństwa poruszania się po drogach zostały utrwalone.

W środę 21 września uczniowie uczestniczyli w pogadance z policjantami dotyczącej bezpieczeństwa. Młodzież była bardzo aktywna, zadawała szereg pytań ,na które panowie z Policji chętnie odpowiadali.

KIEROWCO! NIE POLUJEMY NA ZEBRACH 2016

Policjanci wraz z uczniami klas III  zainaugurowali  kampanię „Kierowco! Nie polujemy na zebrach”. Policjanci przeprowadzili akcję profilaktyczną, której głównym celem  jest poprawa zachowania kierowców w rejonie przejść. Piesi są najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego.  Znaczna część uczestników ruchu drogowego, pieszych i kierujących zapomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i przepisach ruchu drogowego obowiązujących na przejściach dla pieszych i w ich rejonie.  Akcja ma na celu uświadomienie   kierowcom, że piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu  drogowego i  trzeba na nich zwracać szczególną uwagę. Mamy nadzieję, że kampania wpłynie na poprawę  bezpieczeństwa ludzi  na przejściach dla pieszych.

KOLEJOWE ABC Z ORLEN KOLTRANS

Prelekcja, która odbyła się 11 maja 2016 r.  służyła nie tylko utrwaleniu wiedzy uczniów na temat znaczenia znaków drogowych znajdujących się w okolicach przejazdu kolejowego, ale również przypomnieniu o tym jak należy zachowywać się na dworcu, na peronie, w pociągu, a także jak bezpiecznie spędzać czas wolny.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Dowiedzieli się, m.in. jak szybki jest pędzący pociąg oraz jaki ciężar mają lokomotywa i wagon. Zobaczyli również skutki nieodpowiedzialnych zabaw, jak np. ustawianie przeszkód na torach. Obejrzeli także graficzną symulację wypadku kolejowego ukazującą zderzenie lokomotywy z samochodem osobowym. Ponadto dowiedzieli się, jak ważne jest dla pieszych noszenie odblasków.

Po prelekcji uczniowie chętnie założyli otrzymane kamizelki odblaskowe, po czym pozowali do zdjęcia grupowego.