W dniu 18 września 2020r. uczniowie klas I udali się na spotkanie z panem policjantem, który czekał na maluchy przed budynkiem szkoły.

Celem przewodnim spotkania było poznanie  zasad bezpiecznego zachowania na drodze. Po omówieniu zasad,  uczniowie mieli okazję na praktyczną lekcję pt. „Bezpiecznie przechodzę po pasach na drugą stronę jezdni”. Pod czujnym okiem pana policjanta Kolczyńskiego ćwiczyli  umiejętność przejścia przez jezdnię. Wszyscy zdali egzamin na piątkę.

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji programu: „Plan działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów klas I”.

W czwartek 11 stycznia 2018r. w naszej szkole odbył się apel, na którym pani Barbara Gapińska przypomniała  uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa, obowiązujące tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania.

Elementy odblaskowe dla uczniów klas pierwszych
W 2 listopada 2017r. w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” pierwszoklasiści otrzymali wyprawkę w postaci zestawów odblaskowych.

Akcja został zorganizowana wspólnie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Starosta Sierpecki Jan Laskowski wraz z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Karolem Krajewskim i Wójtem Gminy Gozdowo Dariuszem Kalkowskim przekazali uczniom klas pierwszych odblaski w postaci zawieszek, opasek odblaskowych oraz opasek LED, które można założyć na rękę lub obuwie.
Pamiętaj! Odblaski mogą uratować życie Tobie i Twoim bliskim. Bądź widoczny i bezpieczny na drodze!

Fot. Starostwo Powiatowe w Sierpcu

Uczniowie klasy pierwszej otrzymali kamizelki odblaskowe z rąk Pani Dyrektor, które przekazał Wójt Gminy Gozdowo – Dariusz Kalkowski.

         PRÓBNA EWAKUACJA

Bezpieczeństwo uczniów jest najważniejsze….

23 września w kompleksie szkolnym w Gozdowie odbyły się ćwiczenia z ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej, Publicznego Przedszkola i Gimnazjum na wypadek zagrożeń.

Ćwiczenia ewakuacyjne wynikają z przepisów prawa o ochronie przeciwpożarowej. Ich celem było praktyczne sprawdzenie znajomości zasad ewakuacji z budynku przez dzieci, uczniów i pracowników szkoły w przypadku zaistnienia zagrożenia wywołanego pożarem lub innymi sytuacjami awaryjnymi. Akcja przeprowadzona była bardzo sprawnie. Uczniowie pod opieką nauczycieli zachowując zasady bezpieczeństwa, szybko opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Od momentu wszczęcia alarmu o zagrożeniu do chwili opuszczenia szkoły przez wszystkich uczniów i pracowników szkoły upłynęły 3 minuty.

W ewakuacji brało udział 225 uczniów oraz 29 pracowników i wszyscy po opuszczeniu budynku zebrali się w bezpiecznym miejscu na boisku szkolnym. Meldunki o przebiegu ewakuacji i ilości ewakuowanych uczniów, pani dyrektor, złożyli nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.

W tym czasie strażacy z PSP Sierpc i OSP Gozdowo pod dowództwem P. Piwowarczyka przeprowadzili akcję ratowniczą w szatni – w związku z zaistniałym pożarem. Na szczęście to tylko ćwiczenia…

Trening próbnej ewakuacji z pewnością był dla dzieci dużym przeżyciem i doświadczeniem. Takie ćwiczenia były oswojeniem z sytuacją zagrożenia oraz kształtowaniem umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru. Wszyscy zgodnie twierdzili, że taka próba była potrzebna, choć nigdy w przyszłości nie chcieliby wykorzystać zdobytego doświadczenia.

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W dniu 6 września 2016 r. odbyło się spotkanie z policjantem dot. bezpiecznej drogi do szkoły.

KIEROWCO! NIE POLUJEMY NA ZEBRACH

Policjanci wraz z uczniami klas III  zainaugurowali  kampanię „Kierowco! Nie polujemy na zebrach”. Policjanci przeprowadzili akcję profilaktyczną, której głównym celem  jest poprawa zachowania kierowców w rejonie przejść. Piesi są najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego.  Znaczna część uczestników ruchu drogowego, pieszych i kierujących zapomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i przepisach ruchu drogowego obowiązujących na przejściach dla pieszych i w ich rejonie.  Akcja ma na celu uświadomienie   kierowcom, że piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu  drogowego i  trzeba na nich zwracać szczególną uwagę. Mamy nadzieję, że kampania wpłynie na poprawę  bezpieczeństwa ludzi  na przejściach dla pieszych.

KOLEJOWE ABC Z ORLEN KOLTRANS

Prelekcja, która odbyła się 11 maja 2016 r.  służyła nie tylko utrwaleniu wiedzy uczniów na temat znaczenia znaków drogowych znajdujących się w okolicach przejazdu kolejowego, ale również przypomnieniu o tym jak należy zachowywać się na dworcu, na peronie, w pociągu, a także jak bezpiecznie spędzać czas wolny.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Dowiedzieli się, m.in. jak szybki jest pędzący pociąg oraz jaki ciężar mają lokomotywa i wagon. Zobaczyli również skutki nieodpowiedzialnych zabaw, jak np. ustawianie przeszkód na torach. Obejrzeli także graficzną symulację wypadku kolejowego ukazującą zderzenie lokomotywy z samochodem osobowym. Ponadto dowiedzieli się, jak ważne jest dla pieszych noszenie odblasków.

Po prelekcji uczniowie chętnie założyli otrzymane kamizelki odblaskowe, po czym pozowali do zdjęcia grupowego.

KAMIZELKI ODBLASKOWE

Pani Dyrektor przekazała uczniom klas IV kamizelki odblaskowe ufundowane przez p.Żmijewskiego z Sierpca przedstawiciela Santander Consumer Bank.

2 października uczniowie klas pierwszych otrzymali kamizelki i odblaski, które wręczył Wójt Gminy Gozdowo – Dariusz Kalkowski z Kierownikiem Referatu Oświaty Jolantą Lewandowską. Odblaski zostały sfinansowane przez PZU w ramach kampanii społecznej „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”, a kamizelki zostały zakupione ze środków budżetowych gminy Gozdowo. Odblaskowe serca przyczepione do plecaków zwiększą widoczność dzieci na drodze.