STOŁÓWKA SZKOLNA
tel. 784-594-449

  1. Stawki żywieniowe w roku szkolnym 2023/2024 wynoszą:

 

  1. Posiłki w stołówce szkolnej wydawane są w godzinach 10:30 – 13:00:

10.30 – 10.45 – zupa kl. I-III i kl. IV-V – szkoła podstawowa

10.45 – 11.15 – drugie danie – na wynos – Szkoła Podstawowa w Lelicach

11.00 – 11.25 – zupa i II danie – dzieci sześcioletnie z przedszkola

11.30 – zupa i II danie – na wynos – klub dziecięcy

11.30 – 11.50 – II danie kl. I-III, II danie kl. IV-V – szkoła podstawowa

11.45 – zupa i II danie – na wynos – przedszkole

12.35 – 12.50 – zupa i II danie kl. VI-VIII – szkoła podstawowa

  1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

  • uczniowie Szkoły Podstawowej w Gozdowie,

  • uczniowie Szkoły Podstawowej w Lelicach,

  • dzieci z Publicznego Przedszkola w Gozdowie,

  • dzieci z Klubu Dziecięcego w Gozdowie,

  • pracownicy szkół, przedszkola, klubu

Regulamin stołówki szkolnej

Karta zgłoszenia na obiady

Karta rezygnacji dziecka z posiłków