Dyrektor Szkoły – mgr Lidia Malinowska 

Wicedyrektor – mgr Aurelia Kurachnauczyciel języka polskiego i wos

RADA PEDAGOGICZNA

 • mgr Ewa Adamczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Katarzyna Bielicka – nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Agnieszka Biernacka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Katarzyna Borowska – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny
 • mgr Anna Dąbrowska – nauczyciel języka polskiego
 • ks. Waldemar Dziewulski – nauczyciel religii
 • mgr Iwona Giera – nauczyciel języka polskiego
 • mgr Barbara Gapińska – nauczyciel matematyki
 • mgr Małgorzata Garkowska –  nauczyciel techniki i świetlicy
 • mgr Anna Jarzyńska – psycholog
 • mgr Anna Jemioła – nauczyciel biologii i geografii
 • mgr Małgorzata Jagodzińska – nauczyciel bibliotekarz
 • mgr Michał Jankowski – nauczyciel wychowania fizycznego i świetlicy
 • mgr Ewa Jęczarek-Dzikowska – nauczyciel przyrody i świetlicy
 • mgr Iwona Karolkowska – nauczyciel świetlicy
 • mgr inż. Mariola Kopkanauczyciel chemii i fizyki, informatyki
 • mgr Katarzyna Korpolińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Anna Kwiatkowska – nauczyciel języka polskiego
 • mgr Piotr Lemanowicz – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
 • mgr Dorota Lewandowska – nauczyciel języka angielskiego,
 • mgr Joanna Ludwicka – nauczyciel języka polskiego i wos
 • mgr Monika Marciniak – nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Natalia Marcinkowska-Sieradzka – psycholog
 • mgr Małgorzata Mrozowicz – nauczyciel matematyki i informatyki
 • mgr Iwona Pawłowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
 • mgr Joanna Placek – nauczyciel wychowania fizycznego, wdż i etyki
 • mgr Magdalena Plaskacz – nauczyciel doradztwa zawodowego
 • mgr Krystyna Robakiewicz – nauczyciel świetlicy
 • mgr Danuta Smolińska – nauczyciel historii 
 • mgr Barbara Szczypecka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Beata Świerczewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody
 • mgr Melania Szałkucka – nauczyciel matematyki
 • mgr Joanna Wadowska – nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr Mariola Wasiołek – nauczyciel religii
 • mgr Krzysztof Wojtas  – nauczyciel muzyki, plastyki i informatyki
 • mgr Anna Zdziarska – nauczyciel matematyki
 • mgr Krzysztof Zdziarski – nauczyciel wychowania fizycznego i świetlicy
 • mgr Bogumiła Żórawska – pedagog szkolny 

Administracja i obsługa

 • Angelika Krasińska  – pracownik administracji
 • Marzena Jarczewska  – pracownik administracji
 • Joanna Szemborska – pracownik obsługi
 • Wioletta Żabolicka – pracownik obsługi
 • Wiesława Jankowska – pracownik obsługi
 • Anna Domagalska – pracownik obsługi
 • Marta Cackowska  – pracownik obsługi
 • Barbara Czosnowska – pracownik obsługi
 • Jolanta Skierska  – pracownik obsługi
 • Dariusz Marzec – pracownik obsługi
 • Piotr Lewandowski – pracownik obsługi
 • Krystyna Baran – pielęgniarka

Pracownicy stołówki

 • Marta Giera – intendentka
 • Beata Szewczykowska – kucharka
 • Monika Kozakowska – intendentka
 • Mariola Szczypecka
 • Beata Karolkowska
 • Aneta Dąbrowska

Rada Rodziców

 • Przewodnicząca: Małgorzata Smoleńska
 • Zastępca przewodniczącej: Katarzyna Topolewska
 • Skarbnik: Edyta Karczewska                                                              
 • Sekretarz: Beata Karpińska

ORGANIZACJE SZKOLNE,
DODATKOWE ZADANIA  I OPIEKUNOWIE

 • 9 Gromada Zuchowa – p. I. Pawłowska
 • 14 Drużyna Harcerska – p. I. Giera
 • Samorząd Uczniowski kl. I-III – p. A. Biernacka
 • Samorząd Uczniowski kl. IV-VIII – p. Ewa Jęczarek – Dzikowska, p. Joanna Wadowska, p. Katarzyna Bielicka
 • Szkolne Koło Wolontariatu – p. Mariola Kopka, p. Monika Marciniak
 • Szkole Koło Europejskie – p. Joanna Wadowska, p. D. Lewandowska, K. Bielicka, p. Monika Marciniak
 • Liga Ochrony Przyrody kl. I-III – p. E. Adamczyk
 • Liga Ochrony Przyrody kl. IV-VIII – p. A. Jemioła
 • Opieka nad akwarium – p. E. Jęczarek – Dzikowska
 • Strona internetowa – p. M. Kopka, p. K. Bielicka, p. A. Biernacka
 • Strona szkoły na Facebooku – p. Katarzyna Bielicka
 • Strona BIP – p. Małgorzata Mrozowicz
 • Dziennik elektroniczny – administrator p. A. Krasińska, p. M. Kopka
 • Dziennik elektroniczny świetlicy – administrator p. Krzysztof Zdziarski
 • Zdjęcia szkolne – p. A. Biernacka
 • Kronika szkolna – p. B. Szczypecka, p. B. Gapińska
 • Organizacja apeli – dyrektor, wicedyrektor, Samorząd Uczniowski, p. Bogumiła Żórawska, p. Katarzyna Borowska, p. Anna Jarzyńska, p. Natalia Marcinkowska-Sieradzka
 • Egzamin ósmoklasisty – wicedyrektor Aurelia Kurach
 • Konkursy kuratoryjne – wicedyrektor Aurelia Kurach
 • Opieka nad pracownią internetową – p. M. Mrozowicz,
 • Opieka nad sprzętem muzycznym – p. K. Wojtas (sala nr 21)
 • Laboratorium przyszłości – p. M. Garkowska, p. K. Wojtas, p. A. Jemioła
 • Opieka nad sztandarem – p. M. Jankowski
 • Opieka nad Uczniowskim Klubem Sportowym – p. P. Lemanowicz
 • Lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli –  p. A. Dąbrowska
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – p. B. Żórawska – pedagog szkolny, p. K. Borowska – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, p. A. Jarzyńska – psycholog, p. N. Marcinkowska-Sieradzka – psycholog