„Posiłek w szkole i w domu”

    W związku z otrzymanym wsparciem finansowym Urzędu Gminy w Gozdowie na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni) w kwocie 80 tysięcy (64 tys. kwota wsparcia + 16 tys. wkład własny Organu Prowadzącego). Dzięki temu mogliśmy doposażyć kuchnię w sprzęt gastronomiczny, zakupiliśmy: piec konwekcyjno-parowy, patelnię elektryczną, 6-palnikową kuchnię gazową, zmywarkę do naczyń z funkcją wyparzania, szatkownicę do warzyw, maszynkę do mielenia mięsa, mikser ręczny, mieszarkę do jarzyn, mięsa, farszu,  kotleciarkę  i wagę pomostową.  Oprócz tego dokupiliśmy również wiele drobnych rzeczy (łyżki, łyżeczki, widelce, noże, szklanki, chochle i patelnie). Zakupiliśmy 26  nowych stolików i 104 krzesła do jadalni.

Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +

Organ Prowadzący w ramach uzyskanego dofinansowania zakupił i udostępnił sprzęt informatyczny w postaci laptopów uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Otrzymaliśmy 12 laptopów z programu „Zdalna szkoła” i  22 laptopy z projektu „Zdalna szkoła +”

Powyższe działania finansowane są  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do  szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.”

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Organ Prowadzący otrzymał dotację
w wysokości 12 000 zł plus wkład własny w wysokości 3 000 zł.  Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją mieliśmy do wydania w 2020 roku aż 15 000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki. Wzbogaciliśmy księgozbiór biblioteczny o  około 500 nowych pozycji, są to lektury, ale również ciekawe nowości wydawnicze.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Na realizację dodatkowych zajęć z informatyki w klasie IV, rozwijających zainteresowania uczniów w zakresie programowania p. Małgorzata Mrozowicz otrzymała  Grant Centrum Mistrzostwa Informatycznego na rok 2020/2021 w kwocie 6 400zł.

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

13 października zostaliśmy podłączeni do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).
W zakres Koncepcji OSE wchodzi podłączenie Szkoły do usługi bezpiecznego dostępu do Internetu o przepływości 100 Mb/s wraz z instalacją przełącznika sieciowego.

„Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo” – „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”.

 Od 15 października 2019r. w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu „Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo”w ramach działania „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”. Gmina Gozdowo otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.032.633zł.

Projekt dotyczy podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w obszarach: technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych z informatyki z elementami robotyki, zajęć rozwijających i wyrównawczych z matematyki, przyrody, j. angielskiego. Uczniowie zostali objęci wsparciem psychologa, pedagoga oraz logopedy, wezmą również udział w zajęciach warsztatowych- wyjazdowych z informatyki, przyrody i języka angielskiego.

Dzięki realizacji tak dużego projektu szkoła została doposażona w sprzęt potrzebny do realizacji zajęć informatyczno-robotycznych (zestawy lego mindstroms, zestaw robotów i laptopów do realizacji zajęć z robotyki). Ponadto  w pomoce dydaktyczne oraz monitory interaktywne zostały doposażone pracownie:językowa,  matematyczna, fizyczno-chemiczna, biologiczno-geograficzna i logopedyczna. W ramach środków z projektu troje nauczycieli podjęło studia podyplomowe, a szesnaścioro wzięło udział w kilkudniowych szkoleniach.

W projekcie uczestniczą wszyscy uczniowie naszej szkoły, każdy uczeń w trakcie zajęć  otrzymuje kanapkę i soczek.

Projekt będzie realizowany do 31.07.2021.

Kolejny projekt, który będzie realizowany w naszej szkole to „MISJA: PROGRAMOWANIE – podregion płocki”

Projekt „Misja: programowanie – jest realizowany i finansowany w ramach działania Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z gminą Gozdowo.Okres trwania Projektu: 01.09.2019 – 30.06.2021. Projekt skierowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów i uczennic klas I-III.

Celem Projektu jest:

a) zwiększenie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w gminach wiejskich
i wiejsko-miejskich w zakresie nauczania podstaw programowania i przygotowanie ich do prowadzenia zajęć z programowania w ramach edukacji wczesnoszkolnej;

b) popularyzacja idei wczesnej nauki programowania w gminach biorących udział w Projekcie.

W ramach realizowanego projektu otrzymaliśmy już  sprzęt o wartości 9662,04:

  • 6 robotów edukacyjnych PhotomEdu Model PH_01 do nauki programowania
  • 2 maty edukacyjne,
  • 12 tabletów Huawei MediaPad T3 10 /2GB/16GB. Tablety skonfigurowane z utworzonymi kontami i wgranymi aplikacjami mobilnymi.
  • 6 gier Scottie G0! EDU.

Po przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z nauczania podstaw programowania co nastąpi w październiku 2020 roku, rozpocznie się realizacja zajęć z uczniami, zajęcia będą realizowane na zajęciach z edukacji informatycznej i dodatkowej godzinie pozalekcyjnej.

Kolejny projekt, w którym bierzemy udział jako szkoła partnerska to „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego”. 

W ramach tego projektu 10 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje uczestnicząc w darmowych szkoleniach.

W 2019 roku we współpracy z Gminą Gozdowo realizowaliśmy projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

W ramach Projektu przeszkolonych zostało 168 osób od 25 roku życia, w tym osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i powyżej 65 roku życia.Uczestnicy projektu wzięli udział w jednym z modułów szkoleniowych: Rodzic w internecie, albo Kultura w sieci.

Dzięki temu projektowi szkoła otrzymała 12 laptopów, w tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim rodzicom i mieszkańcom naszej gminy, którzy wzięli udział w szkoleniach.

Dzięki realizowanemu w szkole programowi zajęć profilaktycznych i współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do szkoły zakupiony został mikrofon bezprzewodowy, trąbka dla zespołu instrumentalnego i miasteczko rowerowe.

Dzięki zaangażowaniu pana Wójta oraz przychylności sołectwa Gozdowo, otrzymaliśmy środki na zakup mebli do pracowni językowej, która zacznie funkcjonować po feriach zimowych.

Czekamy również na podpisanie umowy w celu podłączenia Szkoły do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).W zakres Koncepcji OSE wchodzi podłączenie Szkoły do usługi bezpiecznego dostępu do Internetu o przepływności 100 Mb/s wraz z instalacją przełącznika sieciowego.

UMIEM PŁYWAĆ

 

PROJEKTY MINISTERIALNE

  • „Przerwany marsz…”
  • „Szkoła do hymnu”
  • „Razem na święta”

PROGRAM DLA SZKÓŁ

Od wielu lat Szkoła Podstawowa w Gozdowie uczestniczy w „Programie dla szkół”, którego celem jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci poprzez dostarczanie uczniom owoców, warzyw i przetworów mlecznych.

„Program dla szkół” to unijny projekt będący kontynuacją dwóch programów: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie. W ramach „Programu dla szkół” koordynowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rodzimi producenci regularnie dostarczają dzieciom owoce, warzywa oraz mleko i przetwory mleczne.

Program ma propagować wśród młodzieży szkolnej zdrowe nawyki żywieniowe poprzez dostarczanie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, aby dzieci od najmłodszych lat polubiły ich smak. Oprócz zachęcania do utrzymania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom, skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

Program obejmuje także działania o charakterze edukacyjnym realizowane przez szkoły w nim uczestniczące: promowanie wspólnego przygotowywania i spożywania drugiego śniadania, zakładanie ogródków szkolnych czy organizowanie warsztatów kulinarnych, festynów oraz wycieczek tematycznych. Istotnym elementem działań promocyjnych i edukacyjnych jest postać Chrumasa – animowanego bohatera, który w zabawny sposób prezentuje dzieciom zasady zdrowego żywienia. Można go zobaczyć w internecie na www.pamietnikchrumasa.pl i na kanale YouTube „Program dla szkół”. Głównym celem działań promocyjnych jest zwiększenie rozpoznawalności programu oraz budowanie świadomości rodziców dotyczącej ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci.

Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne kampanii dostępne są na stronie internetowej http://www.programdlaszkol.org/dzialania-edukacyjne

Oficjalna strona „Programu dla szkół”: www.programdlaszkol.org