Szanowni Rodzice!

Niniejszym informujemy, że wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców oraz Dyrekcja naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków złożonych przez różne Towarzystwa ubezpieczeniowe.
Informujemy, że za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę PZU

 ZAKRES UBEZPIECZENIA – składka roczna 40 zł

OWU NNW PZU Edukacja

Ogolne_warunki_ubezpieczenia_NNW_PZU_Edukacja

Informacja Administratora danych osobowych PZU SA

Dokument informacyjny o dystrybutorze ubezpieczeń