ROK SZKOLNY 2021/2022

ZAJĘCIA   ROZWIJAJĄCE
realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły

L.P.    

NAZWISKO
I IMIĘ
FORMA REALIZACJI  KLASA

CZAS REALIZACJI

1.

A. Biernacka Koło taneczne IIa

1 godz.  czwartek 11.50-12.35

2.

B. Świerczewska

Koło taneczne IIb

1 godz.  czwartek 11.50-12.35

3.

E. Adamczyk

Zajęcia usprawniające IIIa

1 godz.  środa 11.50-12.35

4.

I. Pawłowska

Zajęcia czytelniczo-plastyczne IIIb

1 godz.  środa 11.50-12.35

5.

K. Korpolińska

Łamigłówki szkolnej główki Ib

1 godz.  wtorek 11.50-12.35

6.

B. Szczypecka

Zajęcia plastyczne Ia

1 godz.  wtorek 11.50-12.35

7.

J. Wadowska

Zajęcia językowo-artystyczne IVb

1 godz.  piątek 11.50-12.35

8.

D. Lewandowska

Zajęcia rozwijające-przygotowanie do sprawdzianów VIIb,VIIIa, VIIIc

3 godz.  poniedz. 13.40-14.25, piątek  13.40-14.25, 14.30-15.15

9.

M. Marciniak

Zaj. rozwijające VIIa

1 godz. Środa  14.30-15.15

10.

A. Dąbrowska

Zaj. rozwijajace VIIIb

1 godz. Środa  13.40-14.25

11.

A. Kwiatkowska

Koło języka polskiego VIIc, VIIIa

2 godz. czwartek 13.40-14.25, piątek 12.50-13.35

12.

A. Zdziarska

Koło matematyczne VIIIB,VIIIc

2 godz. czwartek 13.40-14.25, piątek 10.45-11.30

13.

M. Mrozowicz

Koło informatyczne IVa, Va

2 godz.  poniedziałek 12.50-13.35, piątek 12.50-13.35

DODATKOWE  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: 

  • SKS – w ramach godzin ministerialnych – p. Joanna Placek, p. M. Jankowski, p. P. Lemanowicz
  • Zajęcia SKS rozwijające piłkę nożną – 2 godz. – p. P. Lemanowicz
  • Zajęcia SKS rozwijające piłkę ręczną – 1 godz.- p. M. Jankowski
  • Młodzieżowa Orkiestra Dęta
  • Realizacja projektu „Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo” – dodatkowe zajęcia z matematyki, przyrody, informatyki i języka angielskiego oraz zajęcia socjoterapeutyczne i logopedyczne dla uczniów kl. I-VIII  – do końca grudnia 2021
  • zajęcia wspomagające: j. polski, matematyka, język angielski – do 22 grudnia 2021r.

Tygodniowa liczba godzin nie może być wyższa niż iloczyn 2 godz. i liczby oddziałów kl. IV-VIII (2×11=22)

Maksymalna liczba godzin do zrealizowania 15 godz. x 11 oddziałów = 165

15 godz. na 1 odział realizowane przez 15 tygodni (tygodniowo 1 godzina na odział)

  JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI
IVa Dąbrowska A. Gapińska B. Bielicka K.
IVb Ludwicka J. Zdziarska A. Marciniak M.
Va Ludwicka J. Zdziarska A. Lewandowska D.
Vb Dąbrowska A. Gapińska B. Bielicka K.
VIa Dąbrowska A. Gapińska B. Marciniak M.
VIIa Kwiatkowska A. Zdziarska A. Marciniak M.
VIIb Dąbrowska A. Gapińska B. Lewandowska D.
VIIc Kwiatkowska A. Gapińska B. Marciniak M.
VIIIa Kwiatkowska A. Zdziarska A. Lewandowska D.
VIIIb Dąbrowska A. Zdziarska A. Marciniak M.
VIIIc Ludwicka J. Zdziarska A. Lewandowska D.

 

  • zajęcia wf z AWF – do 15 grudnia 2021r.

WF  z  AWF – AKTYWNY POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY

l.p.       imię i nazwisko ilość grup liczba godz. klasa
1. Biernacka Agnieszka 1 2 IIa
2. Świerczewska Beata 1 2 IIb
3. Pawłowska Iwona 1 2 IIIb
4. Jankowski Michał 1 2 IVa
5. Lemanowicz Piotr 2 4 IIIa,Vb
6. Placek Joanna 2 4 IVb, Va
7. Zdziarski Krzysztof 1 2 VIIb