#dzienkropki

Święto International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki obchodzi się 15 września od 2009 roku. Historia tego święta rozpoczęła się od książki Petera Reynoldsa „The Dot”. Jest to historia dziewczynki, która dzięki małej kropce zmieniła myślenie o sobie i uwierzyła we własne możliwości. Dzień Kropki powstał, aby świętować i wspierać kreatywność, odwagę, wyobraźnię i zabawę dzieci.–Samorząd Uczniowski klas 4-8 zachęca do obejrzenia filmu o małej Vashti:https://www.youtube.com/watch?v=rETI9cQxNgQ

💙2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ( World Autism Awareness Day) 💙Autyzm jest najczęstszym zaburzeniem rozwojowym dziecka o podłożu neurologicznym, ale wcześnie rozpoznany daje duże możliwości na wprowadzenie odpowiedniej terapii, dzięki której dzieci mają szansę na relatywnie normalne życie.Kolor niebieski jest symbolem autyzmu, dlatego też dzisiaj w wielu miejscach na świecie zobaczyć będzie można osoby ubrane w ubrania koloru niebieskiego jak i budynki podświetlone właśnie na ten kolor. Akcja ta ma na celu propagowanie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. 💙

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, zapalili znicz, upamiętniając 18 rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II.

2 kwietnia 2005, godz. 21.37

8 Marca – Dzień Kobiet w naszej szkole

Dzień Kobiet- dzień szalonej fryzury w naszej szkole😉 Z tej okazji SU zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy👏 Kreatywność i odwaga – te cechy odkryli dziś nasi uczniowie😉👏

13 stycznia- Międzynarodowy Dzień Koszuli

Samorząd Uczniowski klas IV-VIII zorganizował zbiórkę słodyczy dla dzieci najbardziej potrzebujących. Dzięki hojności naszych uczniów udało nam się zrobić 22 paczki. Słodyczami zostali obdarowani najmłodsi uczniowie. Dziękujemy z całego serca za ofiarność i bezinteresowną pomoc.

Opiekunowie SU

W tym wyjątkowym czasie chcemy życzyć całej społeczności szkolnej wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Niech Was ogarnie uczucie radości , miłości i szczęścia, rozlewając się obfitością łask, które nowo narodzone Dziecię wniesie w życie wasze i Waszych Rodzin.

Poczujmy magię Świąt!!!

Samorząd Uczniowski klas 4-8 ogłasza akcję mikołajkową…

Samorząd Uczniowski klas IV-VIII zorganizował konkurs w ramach przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia ” Udekorujcie swoje drzwi do klasy”. Dekoracje były oceniane w następujących kategoriach: wkład pracy, estetyka wykonania, pomysłowość i ogólne wrażenie. Jury bardzo dokładnie przeanalizowało wszystkie dekoracje i wyłoniło zwycięzców, tj. I miejsce kl. VI a, II miejsce kl. VII a, III miejsce kl.IV b. Nagrody ufundowane przez SU zostaną wręczone przed świętami. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.

25 listopada – Dzień Pluszowego Misia

🐻🐼🐻‍❄️W dniu dzisiejszym obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia.

W klasach i na korytarzach można było zobaczyć puszyste misie. Pluszaki były różnych kolorów i rozmiarów. Samorząd Uczniowski przeprowadził konkurs na największego i najmniejszego misia. Największego misia miał uczeń klasy II b Piotruś Piasecki natomiast najmniejszego Gabriel Przygucki z klasy IV b.

#dzieńżyczliowści😊😀

21 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości w naszej szkole. Większość z nas ubrała się w żółte, radosne barwy. Na lekcja wychowawczych nauczyciele przeprowadzili konkurs klasowy na najżyczliwszą osobę z klasy. Uczniowie mogli głosować tajnie lub jawnie. Uczeń uznany przez swoją klasę za najbardziej życzliwego, otrzymał bonus na niepytanie przez 2 kolejne dni. Tego dnia w szkole dominował radosny – żółty kolor w garderobie uczniów i nie tylko.W klasach przeprowadzono również zabawę integracyjną – tajemniczy przyjaciel , gdzie uczniowie losowali dyskretnie imię kolegi lub koleżanki z klasy. Od tej chwili są tajemniczym przyjacielem wylosowanej osoby. Przez kolejne dni powinni być wyjątkowo mili i życzliwi dla tej osoby. Po zakończeniu ustalonego czasu uczniowie zgadują, kto był ich tajemniczym przyjacielem.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji przypadającego na 16 listopada w naszej szkole zorganizowano różne zadania. W ramach akcji pod hasłem „Kolorowy Dzień” uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły w strojach koloru zielonego ponieważ symbolizuje on tolerancję, szacunek i uznanie różnorodności.

 
 
Habemus Papam – mamy papieża…
Tymi słowami 44 lata temu cały świat dowiedział się o wyborze Karola Wojtyły na Papieża. Od tej chwili kardynał z dalekiego ówcześnie kraju został Janem Pawłem II – Ojcem Świętym. I tak jak 16 października 1978 r. wierni zgromadzili się na Placu Świętego Piotra na widok białego dymu – symbolu dokonanego wyboru, tak i my podążajmy za słowami naszego Papieża Polaka, dokonując własnych wyborów.
Z tą intencją przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami uczcili rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża. Zapaliliśmy znicze w Gozdowie na skwerku, poświęconym pamięci Papieża a także pod tablicą upamiętniającą działalność Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie.

11 października Dzień Dziewczynek- Z koroną będziesz pod ochroną:))👑👑

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego przystąpiła do projektu „Z kulturą mi do twarzy”.

Światowy Dzień Uśmiechu:)

W pierwszy piątek października obchodzimy Światowy Dzień Uśmiechu. Tego dnia większość uczniów ubrała się w żółte stroje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 września- Dzień Chłopaka!
Z okazji tego wyjątkowego dnia, życzymy wam kochani chłopcy wszystkiego, co najlepsze, niech wam się spełnią wszystkie marzenia. Z okazji tego święta wielu uczniów ubrało dziś odświętną koszulę.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Święto International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki obchodzi się 15 września od 2009 roku.
Historia tego święta rozpoczęła się od książki Petera Reynoldsa „The Dot”. Jest to historia dziewczynki, która dzięki małej kropce zmieniła myślenie o sobie i uwierzyła we własne możliwości.
W naszej szkole dominował dziś kropkowy strój, a dzieci wykonywały różne aktywności pobudzające ich kreatywność….
 
 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  im. MARII KONOPNICKIEJ W GOZDOWIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Kształt Samorządu

 • Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 • Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
 • Głównymi organami Samorządu Uczniowski są: Przewodniczący Samorządu, zastępca Przewodniczącego Samorządu oraz członkowie Samorządu.

Przewodniczący Samorządu

 • Przewodniczący wybierany jest przez uczniów z klas IV – VIII, przy czym kandydat musi uzyskać największą ilość głosów w wyborach do Rady Samorządu.
 • Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok.
 • Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
 • W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca Przewodniczącego Samorządu.
 • Przewodniczący jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.

Członkowie Samorządu

 • Samorząd Uczniowski składa się z uczniów klas IV – VIII wybranych spośród całej społeczności uczniowskiej.
 • W skład Samorządu Uczniowskiego oprócz Przewodniczącego wchodzą 2 osoby z klas IV – VIII, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów w wyborach.
 • Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest na jeden rok szkolny, w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym.
 • Wybory Samorządu Uczniowskiego odbywają się w 4-ym tygodniu września danego roku.
 • Wybory Samorządu Uczniowskiego są prowadzone pod nadzorem nauczycieli pełniących obowiązki opiekunów Samorządu.
 • Członkami Samorządu Uczniowskiego mogą zostać jedynie uczniowie szkoły.
 • W przypadku uzasadnionej rezygnacji członka Samorządu Uczniowskiego przed upływem jego kadencji, na jego miejsce powołany zostaje uczeń wytypowany przez Samorząd.
 • Do głosowania upoważnieni są wszyscy uczniowie z klas IV – VIII.
 • Członkowie Samorządu Uczniowskiego są głównym organem wykonawczym Samorządu.
 • Samorząd Uczniowski podejmuje decyzje większością głosów.
 • Rada Samorządu Uczniowskiego na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Samorządu Uczniowskiego i podaje ten podział do wiadomości Opiekuna.

Opiekun Samorządu

 • Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu Uczniowskiego.
 • Opiekun ma prawo uczestniczenia (bez prawa głosu) we wszystkich zebraniach Samorządu Uczniowskiego.
 • Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Samorządu Uczniowskiego.
 • Opiekun Samorządu Uczniowskiego może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
 • Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.

Zebrania Samorządu

 • Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w miesiącu.
 • Przewodniczący ma prawo (na wniosek własny, Opiekuna, członka Samorządu) do zwoływania specjalnych zebrań Samorządu Uczniowskiego.
 • Samorząd Uczniowskiego ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku szkolnego (ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny, uchwalenie regulaminu).
 • Samorząd Uczniowski ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania pod koniec roku szkolnego (podsumowanie pracy, wnioski do dalszej pracy).

Inne postanowienia

 • Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 • prawo organizowania działalności kulturowej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 • Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 • Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 • Samorząd Uczniowski upoważniony jest do reprezentowania całej młodzieży i delegowania swych członków do rozmów z Dyrektorem Szkoły.
 • Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu Uczniowskiego.
 • Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
 • Każdy uczeń ma prawo zgłaszania nowelizacji i poprawek do regulaminu. Są one rozpatrywane przez Samorząd.

CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. MARII KONOPNICKIEJ W GOZDOWIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
 • Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
 • Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
 • Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
 • Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
 • Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 • Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za podejmowane zadania.
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 • Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.
 • Podtrzymywanie tradycji.
 • Włączenie rodziców w sprawy szkoły.
 • Wyzwalanie pomysłowości uczniów.
 • Integracja uczniów.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Ewa Jęczarek-Dzikowska, Joanna Wadowska, Katarzyna Bielicka

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO   IV – VIII

PRZEWODNICZĄCY – Lena Gierzyńska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – Natalia Karpińska

SKARBNIK – Agnieszka Pawłowska