Pożegnanie zimy

A.Biernacka, B.Świerczewska

WALENTYNKI

Jednego serca! tak mało, tak mało,
Jednego serca trzeba mi na ziemi!
Coby przy mojem miłością zadrżało,
A byłbym cichym pomiędzy cichemi …
Adam Asnyk

Walentynki – to święto zakochanych. Jest to szczególny dzień, na który warto przygotować coś wyjątkowego dla wzmocnienia więzi z drugim człowiekiem.
Każdego roku  dzień 14 lutego, jest nie tylko dniem zakochanych par i małżeństw, ale również jest wspaniałą okazją do świętowania przyjaźni i życzliwości. Najpopularniejszą tradycją związaną z corocznym świętem zakochanych jest wysyłanie kartek i listów z wyznaniami miłosnymi oraz obdarowywanie ukochanych osób drobnymi upominkami.
W obecnych warunkach nasze szkolne Walentynki musiały zostać nieco ograniczone, dlatego opiekunowie Samorządu Uczniowskiego umożliwili publikowanie walentynek i ozdób walentynkowych na forum szkoły. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji. Dbajmy o to, aby zalecany dystans nie ograniczył naszych międzyludzkich więzi.

DZIEŃ BABCI i DZIADKA

Zarówno Dzień Babci, jak i Dzień Dziadka to święta, które każdego roku obchodzimy w tym samym dniu. Święto poświęcone naszym babciom wypada 21 stycznia, a uroczystości związane z dziadkami 22 stycznia. Samorząd Uczniowski wszystkim babciom i dziadkom, życzy dużo zdrowia, szczęścia oraz pomyślności.

FERIE 2020

Tegoroczne ferie zimowe z pewnością dostarczyły naszym uczniom niezapomnianych wrażeń. A to wszystko dzięki długo wyczekiwanej przez nas zimie. By w ferie zimowe nie było nudno uczniowie świetnie się bawili na świeżym powietrzu.

MIKOŁAJKI 2020

Mikołajki zgodnie z polską tradycją odbywają się zawsze 6 grudnia. Tego dnia obdarowujemy się niewielkimi upominkami i wymieniamy uprzejmościami. Jak co roku, w naszej szkole, także świętowaliśmy Mikołajki ale w nieco innej formie ze względu na nauczanie zdalne.

Wróżby Andrzejkowe

      Drodzy Uczniowie,
andrzejki to specjalna okazja w dniach od 29 do 30 listopada, do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. W ubiegłym roku obchodziliśmy wspólnie andrzejki w szkole. Były tańce, pokaz talentów i wróżby. W obecnej sytuacji ze względów bezpieczeństwa podobna zabawa jest niemożliwa.
Dlatego Samorząd Uczniowski zaproponował, abyście zorganizowali sobie wieczór andrzejkowy w kręgu rodzinnym. Zachęcaliśmy  do „zaglądania w przyszłość” wraz z rodzicami, rodzeństwem a także dziadkami, którzy z pewnością znają z czasów swojej młodości wiele wróżb andrzejkowych. To nie tylko okazja do wspólnego spędzenia czasu kilku pokoleń ale i kultywowania tej pięknej tradycji. Oto relacje z Waszych wieczorów andrzejkowych.

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Kolejna wspaniała akcja naszego Samorządu Uczniowskiego dotycząca obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia. Bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie i zaangażowanie w tę pluszową akcję.

Wasze zdjęcia będziemy wstawiać na bieżąco, ponieważ jest ich naprawdę dużo:)))

Co roku obchodzimy ten dzień 25 listopada. To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne urodziny.

Miś jest bardzo ważny dla każdego dziecka. Można go przytulić, a nawet zwierzyć mu się z sekretów.

Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Nic dziwnego, że pluszowe misie z dzieciństwa często towarzyszą nam również w dorosłości i są chętnie wybierane jako maskotki uświetniające różne miejsca czy wydarzenia.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

„…kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…”
Janusz Korczak- pierwszy rzecznik praw dziecka.

Janusz Korczak to ceniona osobowość, pedagog, lekarz, psycholog. Jego poglądy wykraczały daleko poza ramy czasów, w których przyszło mu żyć. Przede wszystkim rozumiał dziecko, respektował jego wolność. Co więcej, walczył o prawa dziecka, głosząc idee podmiotowości najmłodszych i szacunku do dziecka.

W związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka , obchodzonym corocznie 20 listopada zachęcam Was do zapoznania się jakie prawa Wam przysługują i do kogo możecie się zwrócić o pomoc, jeśli ktoś te prawa narusza.

https://www.youtube.com/watch?v=df9AMjVApmk

Zachęcam Was również do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka na najciekawsze plastyczne przedstawienie tematyki związanej z prawami dziecka.

Forma I technika prac dowolna.

Prace można przesyłać do p. Katarzyny B. do 27 listopada

UNICEF Polska- książeczka o prawach dziecka dla najmłodszych

http://sp4konin.pl/…/UNICEF-Polska-Ksi%C4%85%C5%BCeczka…

UNICEF Polska- plakat – konwencja o prawach dziecka

http://sp4konin.pl/…/UNICEF-Polska-Plakat-konwencja-o…

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”

Te słowa Papież Jan Paweł II kierował do młodego pokolenia. Pomni znaczenia tego przesłania, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami uczcili czterdziestą drugą  rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża. W dniu 16 października 2020r. zapaliliśmy znicze w Gozdowie na skwerku, poświęconym pamięci Papieża a także pod tablicą upamiętniającą  działalność Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie.

DZIEŃ NAUCZYCIELA

 Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodziliśmy we wtorek 13 października. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, który przygotowali uczniowie klasy VIIIB wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego. Samorząd Uczniowski wręczył nauczycielom oraz pracownikom szkoły drobne upominki.

ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU

Nigdy nie zapomnij się uśmiechać, bo dzień bez uśmiechu jest dniem straconym.

W roku 2020 Światowy Dzień Uśmiechu przypada 2 października, z tej okazji , samorząd szkolny zorganizował akcję pod hasłem ” Żółty strój”.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
WITAJCIE W SZKOLE !!!

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZAPRASZA DO WSPÓLNEGO DZIAŁANIA!!!

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Maja Rzeszotarska kl.VIIA
Zastępca – Agata Pomorska kl.VIIIA

Członkowie:
– Daniel Gruczyk kl.VIIIB
 – Kacper Lewandowski kl.IVA
 – Michał Cendlewski kl.VIIC
 – Maja Smoleńska kl. VIB
 – Bartosz Atlak kl.VIA
 – Szymon Czajkowski kl.VA

Opiekunowie:
– Ewa Jęczarek-Dzikowska
– Katarzyna Bielicka
– Joanna Wadowska

  Regulamin Samorządu Uczniowskiego klas I-III

Postanowienia ogólne:

 • W szkole działa „ Samorząd Uczniowski klas I – III”.
 • „ Samorząd Uczniowski klas I-III” tworzą uczniowie klas I – III.
 • Do organów „ Samorządu Uczniowskiego klas I-III” należą:
  a) rada „ Samorządu Uczniowskiego klas I-III”,
  b) samorządy klas I – III.

Struktura organizacyjna „ Samorządu Uczniowskiego klas I-III”

Wszyscy uczniowie klas I – III należą do „ Samorządu uczniowskiego klas I-III”, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.

 • Radę „ Samorządu Uczniowskiego klas I-III” ( przewodniczącego i 2 zastępców ) wybierają uczniowie klas I, II i III w demokratycznym głosowaniu pod koniec września.
 • Kadencja rady trwa 1 rok szkolny.
 • Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun „ Samorządu Uczniowskiego klas I-III”, współpracując z opiekunem Samorządu Szkolnego klas IV-VII i wybranymi nauczycielami.
 • Przewodniczący klas I – III biorą udział w zebraniach samorządu uczniowskiego i przekazują informacje z narad pozostałym członkom „Samorządu Uczniowskiego klas I-III” na własnych zebraniach.

Kompetencje „ Samorządu Uczniowskiego klas I-III”

 • „ Samorząd Uczniowski klas I-III” może przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły Radzie Samorządu Uczniowskiego lub jego opiekunowi.
 • „ Samorząd Uczniowski klas I-III” ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Postanowienia końcowe

 Regulamin „ Samorządu Uczniowskiego klas I-III” musi być zgodny z regulaminem Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII i Statutem Szkoły.

Plan pracy  Samorządu Uczniowskiego klas I-III na rok szkolny 2019/2020

Cel główny:

 • Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III.

Cele szczegółowe: 

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gozdowie.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.
 • Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego.
 • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły.
 • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią.
 • Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji.
 • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.

Założenia :

 • Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
 • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 • Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
 • Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
 • Sporządzanie gazetek okolicznościowych.
 • Organizacja konkursów.

Formy realizacji:

 • Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych.
 • Aktualizacja gazetki szkolnej.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I-III.

Metody pracy:

 • Rozmowa, dyskusja, pogadanka
 • Praktycznego działania
 • Wpływu osobistego, sytuacyjnego, społecznego
 • Ekspresji twórczej

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Termin realizacji

Forma realizacji

Wrzesień Organizacja zebrania dla trójek klasowych kl. I-III (przedstawicieli wytypowanych do SU).

Wybór aktywu SU.

Zapoznanie z zasadami pracy w ramach SU.

Rozmowa na temat organizacji Dnia Chłopaka we własnych klasach.

Włączenie się w realizację zadań SU w miarę potrzeb i możliwości.

Październik Udział w przygotowaniu Święta Edukacji Narodowej

Współorganizacja  uroczystości ,,Ślubowanie uczniów  klas I.” – przygotowanie upominków dla pierwszaków w postaci zakładek

Listopad Rozmowa na temat klasowych imprez andrzejkowych.

Aktualizacja gazetki na górnym korytarzu szkoły.

Grudzień Mikołajkowe niespodzianki z okazji „Mikołajek”.

Opłatek Samorządu Uczniowskiego klas I-III

Aktualizacja gazetki na górnym korytarzu szkoły.

Styczeń Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego „Wierszyk dla Babci i Dziadka.”

Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego klas I-III za I semestr.

Luty Współudział w przygotowaniu imprezy: ,,Walentynkowe niespodzianki”

Turniej śniegowego bałwana.

Marzec Rozmowa na temat organizacji klasowego Dnia Kobiet.

Przygotowanie imprezy z okazji Dnia Wiosny.

Przeprowadzenie konkursu literacko – plastycznego „Przedstawiam Ci moje ulubione zwierzątko.”

Kwiecień Aktualizacja gazetki na górnym korytarzu szkoły.

Prima aprilis w naszej szkole.

Konkurs na najciekawszą umiejętność: „Ja, to mam talent!”

Maj Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji święta mam.

Rozmowa na temat Dnia Matki – pomysły na ciekawą imprezę klasową

Czerwiec  Podsumowanie rocznej pracy Samorządu Uczniowskiego klas I-III.

Zakończenie roku szkolnego.