POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
REALIZOWANA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOZDOWIE

W roku szkolnym 2023/24 z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą realizowane  następujące  zajęcia:

  1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  2. Zajęcia rozwijające
  3. Zajęcia logopedyczne
  4. Gimnastyka korekcyjna
  5. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

oraz zajęcia realizowane przez:

  • Pedagoga szkolnego
  • Pedagoga specjalnego
  • Psychologa

GODZINY   PRACY    PEDAGOGA   SZKOLNEGO   I   SPECJALNEGO
– mgr Katarzyna Borowska
GABINET PEDAGOGA – SALA NR 5

PONIEDZIAŁEK

8.50 –  9.45
10.30 – 14.25

WTOREK

8.00 – 14.25

ŚRODA

10.45 – 14.25

CZWARTEK

10.45 – 15.15

PIĄTEK

9.45 – 14.25

 GODZINY   PRACY   PSYCHOLOGA    SZKOLNEGO
mgr Monika Kapela

GABINET PSYCHOLOGA – SALA NR 4 

PONIEDZIAŁEK

10.30 – 15.00
PIĄTEK

13.30 – 15.00

GODZINY   PRACY   PSYCHOLOGA   SZKOLNEGO
mgr Bożena Kapela
GABINET PSYCHOLOGA – SALA NR 4

ŚRODA

8.00 – 11.00
CZWARTEK

8.00 – 10.00

GODZINY   PRACY   PSYCHOLOGA   SZKOLNEGO
mgr Anna Kwas
GABINET PSYCHOLOGA – SALA NR 4

WTOREK

12.30 – 15.30
CZWARTEK

12.30 – 15.30

 Konsultacje dla rodziców i nauczycieli w środę od godz. 14.30 do 15.30

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12
bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież mogą otrzymać wsparcie psychologiczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sierpc
ul. Armii Krajowej 8B tel. 24 275 29 94
Psycholog Jolanta Ludwiczak

Rodzice mający problemy wychowawcze z dziećmi mogą korzystać z pomocy specjalistów:
Centrum Pomocy Rodzinie Sierpc, ul. Świętokrzyska 2A tel. 24 275 76 60
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Płock, ul. 21 Stycznia 7 tel.  24 367 23 22
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży NZOZ Saba Płock,
ul. Kobylińskiego 14 tel. 24 263 23 79
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Metanoia” Płock, ul. Kobylińskiego 21a tel. 24 268 66 81 Polski Czerwony Krzyż Sierpc, ul. Świętokrzyska 2A

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela Rodzaj zajęć

Termin realizacji

1. Bielicka Katarzyna Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Środa
13.40 – 14.25

Poniedziałek
12.50 – 13.35
(co 2 tydzień )

2. Biernacka Agnieszka Zajęcia wyrównawcze II półrocze
3. Dąbrowska Anna Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Koło teatralne

Poniedziałek
7.30 – 8.00

Czwartek
14.30-15.15

Piątek
12.50 – 13.35

4. Gapińska Barbara Zajęcia wyrównawcze z matematyki Poniedziałek
12.50 – 13.35

 

5. Garkowska Małgorzata Koło szachowe Wtorek
12.50 – 13.35
6. Jagodzińska Małgorzata Koło miłośników książki

Koło papieroplastyczne

Poniedziałek
13.40-14.25
7. Jankowski Michał Zajęcia rozwijające z piłki ręcznej Czwartek
13.40 – 14.25

 

8. Karolkowska Iwona Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne Poniedziałek (3A)
11.50 – 12.35
Wtorek (1 A)
11.50- 12.35
Wtorek (3A)
12.50 – 13.35
Środa (2B)
12.50 – 13.35
Czwartek (2 A)
11.50 – 12.35
Czwartek (2 A)
12.50 – 13.35
Piątek (1 B)
11.50 – 12.35
9. Kopka Mariola Zajęcia wyrównawcze z matematyki (4 B)

Zajęcia wyrównawcze z fizyki i chemii

Poniedziałek
12.50 – 13.30

Poniedziałek
14.30 – 15.15

10. Korpolińska Katarzyna Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Piątek
10.45 – 11.30
11. Lemanowicz Piotr Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia rozwijające z piłki nożnej

Czwartek
12.50- 13.35

Piątek
12.50 – 13.35
3.40 – 14.25

12. Lewandowska Dorota Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Czwartek
14.30 – 14.25
13. Ludwicka Joanna Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Czwartek
14.30- 15.20

Piątek
7.30 – 8.00

Piątek (V B, VIB – co drugi tydzień )
13.35 – 14.20

14. Marciniak Monika Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Środa (5 B)
13.40 – 14.25
15. Pawłowska Iwona Zajęcia logopedyczne Poniedziałek
12.50 – 14.25

Środa
12.50 – 14.25

Piątek
12.50 – 13.35

16. Świerczewska Beata Zajęcia wyrównawcze

Koło ekologiczne

Koło naukowe

 II półrocze
Wtorek
12.50 – 13.35

16 godzin w ciągu roku, godziny ruchome

17. Wasiołek Mariola Koło biblijne 13.40 – 14.25
(co drugi poniedziałek od października )
18. Wojtas Krzysztof Zajęcia rozwijające – robotyka Środa
13.40 -14.25

Piątek
13.40 -14.25

19. Zdziarska Anna Zajęcia wyrównawcze z matematyki Wtorek (5A B)
12.50 – 13.35

Wtorek (6 B) w zależności od potrzeb
13.40 – 14.25