Pedagog szkolny Bogumiła Żórawska
w Szkole Podstawowej w Gozdowie
przyjmuje:

Poniedziałek
Środa
Czwartek
Piątek

8.50 – 12.50
10.25 – 13.45
9.45 – 14.25
8.00 – 12.00

GODZINY PRACY PSYCHOLOGÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOZDOWIE:

Anna Jarzyńska
poniedziałek – 9.30 – 12.30
środa – 11.30 – 16.00

Katarzyna Kowalkowska
piątek – 12.30 – 15.30

Konsultacje dla rodziców i nauczycieli w środę od godz. 15.15 do 16.00

Psycholog Jolanta Ludwiczak
przyjmuje: Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
Sierpc,
ul. Armii Krajowej 8B
tel. 24 275 29 94
Rodzice mający problemy wychowawcze z dziećmi mogą korzystać z pomocy specjalistów:
Centrum Pomocy Rodzinie Sierpc, ul. Świętokrzyska 2A tel. 24 275 76 60
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Płock, ul. 21 Stycznia 7 tel.  24 367 23 22
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży NZOZ Saba Płock,
ul. Kobylińskiego 14
tel. 24 263 23 79
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Metanoia” Płock, ul. Kobylińskiego 21a tel. 24 268 66 81
Polski Czerwony Krzyż Sierpc, ul. Świętokrzyska 2A

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12
bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież mogą otrzymać wsparcie psychologiczne

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Na podstawie obserwacji, przeprowadzonej diagnozy, ankiet i zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej  uczniów, nauczyciele zaproponowali następujące formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
– zajęcia rozwijające zainteresowania,
– zajęcia logopedyczne,
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
– gimnastyka korekcyjna,
– zindywidualizowana ścieżka,
– zajęcia terapeutyczne z pedagogiem i psychologiem,
– dla uczniów posiadających orzeczenia obowiązkowo zajęcia rewalidacyjne,


ZAJĘCIA DODATKOWE – ROK SZKOLNY 2021/2022
(poza zajęciami realizowanymi w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły)

L.P. NAZWISKO I IMIĘ RODZAJ ZAJĘĆ CZAS REALIZACJI
1.       Bielicka Katarzyna Koło językowe Co dwa tygodnie
Piątek 13.40-14.25
2. Biernacka Agnieszka Zajęcia wyrównawcze Poniedziałek 12.50-13.35
3. Dąbrowska Anna Zajęcia wyrównawcze Środa 14.30-15.15
4. Gapińska Barbara Zajęcia wyrównawcze Poniedziałek VIa – 12.40-13.35
Poniedziałek IVa – 13.40- 14.25
5. Garkowska Małgorzata Koło – szydełkowanie
Koło szachowe
Czwartek 13.40-14.25
Okazjonalnie na lekcjach zastępczych
6. Giera Iwona Drużyna harcerska Pierwsza sobota miesiąca
10.00-18.00
7. Jagodzińska Małgorzata Koło biblioteczne

Koło papieroplastyczne

Czwartek 14.30-15.15
15.20-16.05
8. Jankowski Michał SKS – piłka ręczna
9. Jemioła Anna Koło biologiczne Czwartek 14.30-15.15
10. Kopka Mariola Zajęcia wyrównawcze Środa 14.30-15.15
11. Kwiatkowska Anna Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego
Zajęcia wyrównawcze
II półrocze z klasą VIIIA
12. Lemanowicz Piotr SKS – piłka nożna Wtorek 16.15 – 17.15
Czwartek 16.15 – 17.15
13. Ludwicka Joanna Zajęcia wyrównawcze Co dwa tygodnie
Wtorek 13.35-14.20
Czwartek Va 13.40-14.25
14. Marciniak Monika Zajęcia wyrównawcze Poniedziałek 14.30-15.15
15. Mrozowicz Małgorzata Koło informatyczne Piątek 13.40-14.25
16. Pawłowska Iwona Zbiórki zuchowe Pierwsza sobota w miesiącu
10.00-18.00
17. Smolińska Danuta Koło historyczne Wtorek – co dwa tygodnie
18. Świerczewska Beata Koło ekologiczne
Zajęcia wyrównawcze
Poniedziałek 11.50-12.35
Czwartek 12.50-13.35
19. Wadowska Joanna Klub Europejski Dwa razy w miesiącu
Wtorek 14.30-15.15
20. Wasiołek Mariola Koło biblijne Co dwa tygodnie 14.30-15.15
21. Wojtas Krzysztof Koło muzyczne Poniedziałek 13.35-14.25
Wtorek 14.30-15.15
22. Zdziarska Anna Zajęcia wyrównawcze

Koło matematyczne

 Co dwa tygodnie wtorek 13.40-14.25 czwartek  14.30-15.15
środa 12.50-13.25
Co dwa tygodnie czwartek 14.30-15.15