PROGRAM  PRACY
9 Gromady Zuchowej
„Wesołe Skrzaty”
NA  ROK HARCERSKI  2022/2023

I. CHARAKTERYSTYKA GROMADY
Członkowie gromady
Gromada liczy 19 zuchów, w tym: 11 dziewczynek i  8 chłopców.
Zuchy posiadają gwiazdki: 0
Gromada składa się z – 3 szóstek
– ,,Jagódki” – 6 dziewczynek
/nazwa szóstki, liczba zuchów/

– ,,Leśne dzwonki” – 5 dziewczynek, 2 chłopców
/ nazwa szóstki, liczba zuchów/

– ,,Krasnale” – 6 chłopców
/ nazwa szóstki, liczba zuchów/

Gromada działa przy Szkole Podstawowej im. Marii konopnickiej w Gozdowie.   Zbiórki gromady odbywają się raz w miesiącu w soboty, o godz.  10.00- 13.30 .

Kadra gromady
Drużynowa

 • imię i nazwisko: Iwona Pawłowska
 • stopień instruktorski: podharcmistrz – drużynowa
 • adres zamieszkania: ul. Sucharskiego 6/25 09-200 Sierpc
 • telefon kontaktowy: 535032253
 • adres e-mail: pawlowskie@vp.pl
 • miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie
 • ukończone kursy instruktorskie związane z funkcją drużynowej:
 1. Kurs na kierownika wycieczek.
 2. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 3. Podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy.
 4. Kurs drużynowych harcerskich.
 5. Kurs na kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Staż pracy kadry z zuchami:  drużynowa 9 Gromady Zuchowej „Wesołe Skrzaty” działającej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie od 1997 roku.

 1. MAJĄTEK GROMAGY

– 22 szt. chust harcerskich (zielony);
– 20 koszul zuchowych
– 11spódnic dziewczęcych
– 22 pasy harcerskie
– 10 kurtek typu kangurka
– 20 czapek zuchowych zielonych
– 8 spódnic ludowych, opasek i krawatów
– 20 koszulek z logiem gromady
– totem ,
– tablica/ gazetka ścienna
– plakietki z różnymi sprawnościami zuchowymi,
– kilka gier planszowych,
– 2 chusty animacyjne

III. CELE  I  ZAMIERZENIA
 Cele:
    – kształtowanie osobowości zuchów wg Prawa Zuchowego,
– kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
– złożenie obietnicy i zdobycie przez zuchów Znaczka Zucha,
– współpraca, integracja i zdrowa rywalizacji w funkcjonowaniu   „szóstek”
– przygotowanie do złożenia Obietnicy Zucha i stała praca z 9 GZ oraz  zdobywanie gwiazdek  kształtujących postawę zgodnie z wartościami przyjętymi z ruchem harcerskim,
– zdobywanie sprawności zespołowych które rozwijają wyobraźnię i pozwalają na poznanie świata w atrakcyjny dla dzieci sposób,
– zdobywanie sprawności indywidualnych które umożliwiają rozwój każdego dziecka, odkrywanie nowych zainteresowań i talentów,
– kształtowanie zaradności, samodzielności i gospodarności,
– uwrażliwianie na potrzeby innych.

ZAMIERZENIA:

 –   Aktywność gromady na forum Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie , na forum Hufca ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka  oraz na terenie  Gminy Gozdowo podczas uroczystości gminnych oraz lokalnych, uczestnictwo w życiu parafii Gozdowo.

Udział w następujących uroczystościach:

– Udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości
– Pamięć o zmarłych – wykonanie samodzielnych lampionów i spacer na pobliski cmentarz.
– Przygotowanie Jasełek Bożonarodzeniowych dla społeczności szkolnej.
– Przygotowanie kartek świątecznych dla pensjonariuszy Palium i podopiecznych WTZ i ŚDS
–  Odebranie  Betlejemskiego Światła pokoju z Hufca ZHP Sierpc oraz przekazanie  do własnych domów, różnych osób oraz instytucji lokalnych (Urząd Gminy, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Posterunek Policji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Kościół Parafialny w Gozdowie i Kurowie, Zakład Opieki Długoterminowej Palium w Kolczynie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowach, Gminna Biblioteka w Gozdowie.
– Wspólny wyjazd z harcerzami z okazji Dnia Myśli Braterskiej
– Zbiórki feryjne połączone z zajęciami integrującymi  środowisko zuchów, harcerzy i wolontariuszy na terenie szkoły.
– Wspólnie z harcerzami pełnienie wart podczas uroczystości Wielkanocnych
– Wspólnie z harcerzami przygotowanie montażu słowno-muzycznego z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
– Udział w towarzystwie rodziców w gminnych obchodach „W hołdzie Janowi Pawłowi II”
– Organizowanie spacerów i wyjść  do pobliskiego parku oraz lasu.
– Gry terenowe podczas zbiórek.
– Warsztaty pieczenia pierników świątecznych wspólnie z rodzicami.

Udział w imprezach proponowanych przez Hufiec im. Janusza Korczaka Sierpc
– udział w Jesiennej Wyprawie Zuchów
– udział w Hufcowej Turniejadzie Mikołajkowej
– udział w Hufcowym Kolędowaniu
– udział w Przeglądzie Twórczości Zuchowej i Harcerskiej
– udział w Wiosennej Wyprawie Zuchów
MOCNE STRONY GROMADY:
– informacje dotyczące gromady umieszczane są na stronie  internetowej Szkoły Podstawowej oraz prężnie działającym profilu na portalu społecznościowym Facebook poświęconej 9 Gromadzie Zuchowej „Wesołe Skrzaty”,
– bardzo dobra współpraca z rodzicami, zaangażowanie i gotowość do pomocy,
– zaangażowanie, chętne  do pracy zuchy,
– życzliwa, przyjazna harcerstwu, wspierająca działanie gromady Dyrekcja Szkoły,
– stałe miejsce zbiórek, w szkole, szkoła usytuowana obok lasu, parku i stawu,
– aktywna współpraca z Samorządem Uczniowskim klas I-III, oraz 14 Drużyną Harcerską

SŁABE STRONY GROMADY:
    – brak możliwości częstszego organizowania zbiórek

HARMONOGRAM 

miesiąc liczba zbiórek sprawności zespołowe zbiórki pojedyncze zbiórki wyjazdowe sprawności indywidualne
październik 2  Aktor

Przyjaciel bajek

Zbiórka naborowa, sprawy organizacyjne.Przypomnienie Prawa Zucha oraz symboliki ZHP Jesienna Wyprawa Zuchów Piłkarz
listopad 2 Biały Orzeł

Piłsudczyk

Zbiórka, spacer do pobliskiego lasu w celu zbierania ziół oraz wykonywania zielników. Obchody Święta Niepodległości.Spacer na pobliski cmentarz z lampionami.  Przyjaciel książek,Śnieżnobiały uśmiech
grudzień 2  Święty Mikołaj Przygotowanie ozdób choinkowych, kartek świątecznych      spotkanie opłatkowe. Warsztaty z udziałem rodziców – wspólne wypiekanie pierników.Hufcowa Turniejada Mikołajkowa  Strażnik BŚP,
styczeń 2 Kuchcik

Przyjaciel zwierząt

Dzień babci i dzień dziadka,Przygotowujemy potrawy dietetyczne Hufcowe Kolędowanie Piłkarz
luty 2 Młody Obywatel Gry i zabawy integracyjne Wyjazd  z okazji Dnia Myśli Braterskiej.Zbiórki feryjne  Złota rączka,

Śpiewak,

 marzec 2  Przyrodnik Dobry gospodarz Śpiewak
kwiecień 2 Ogrodnik Wielkanocne zwyczaje, obrzędy.Hodujemy rośliny doniczkowe.

Zorganizowanie dnia ,,Mam talent” z okazji Dnia Wiosny

Przegląd Twórczości Zuchowej i Harcerskiej Śpiewak
maj 2 Zielarz Święto Flagi, Konstytucja 3-go maja, wykonanie zielnika oraz ilustrowany informator  roślin Wiosenna Wyprawa Zuchów Hodowca kwiatów,
czerwiec 2 Chemik Zbiórka podsumowująca z ogniskiem ,„Niech żyją wakacje”.

Wykorzystanie darów ogrodu.

Biwak podsumowujący z udziałem rodziców i instytucji lokalnych.Oficjalne rozdanie sprawności. Piłkarz