KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Początek roku szkolnego 1 września 2022r. (czwartek)
Dzień Edukacji Narodowej 14 października (piątek)
Wszystkich Świętych 1 listopada (wtorek)
Święto niepodległości 11 listopada (piątek)
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r. (piątek – sobota)
Święto Trzech Króli 6 stycznia 2022r. (piątek)
Ferie zimowe 13 – 26 lutego 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
Święto Pracy 1 maja (poniedziałek)
Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja (środa)
Boże Ciało 8 czerwca (czwartek)
Egzamin ósmoklasisty 23 maja (wtorek), 24 maja (środa), 25 maja (czwartek) 2023r.
Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2023 r.
Wakacje 24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 23 maja 2023 (wtorek) – j. polski
24 maja 2023 (środa) – matematyka
25 maja 2023 (czwartek) – j. angielski

 DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY:

 Rok 2022

1 listopada  (wtorek) Wszystkich Świętych
11 listopada  (piątek) Święto Niepodległości
25 grudnia  (niedziela) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia  (poniedziałek) Boże Narodzenie (drugi dzień)

Rok 2023

1 stycznia  (niedziela) Nowy Rok
6 stycznia  (piątek) Trzech Króli
9 kwietnia  (niedziela) Wielkanoc
10 kwietnia  (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
1 maja  (poniedziałek) Święto Pracy
3 maja  (środa) Święto Konstytucji 3 Maja
8 czerwca  (czwartek) Boże Ciało

Dni dodatkowo  wolne  od  zajęć  dydaktycznych ustalone przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii  Rady   Rodziców, Rady  Pedagogicznej i   Samorządu  Uczniowskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), oraz  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) oraz rozporządzeniem zmieniającym z dnia 12 czerwca 2019r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1093) w ciągu roku szkolnego może być 8 dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

  • 31 października 2022r.(poniedziałek)
  • 22 grudnia 2022r.(czwartek)
  • 12 kwietnia 2023r. ( środa)
  • 2 maja 2023r. (wtorek)
  • 23 maja 2023r. (wtorek – egzamin)
  • 24 maja 2023r. (środa – egzamin)
  • 25 maja 2023r. (czwartek – egzamin)
  • 9 czerwca 2023r. (piątek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych nie są dniami wolnymi od zajęć opiekuńczo-wychowawczych

HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI W DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ 
DYDAKTYCZNYCH – 2022/2023

l.p.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Imię i nazwisko nauczyciela dyżurującego

1. 14 października 2022r. (piątek)
godz. 700 – 1115
 godz. 1115 – 1530

Ewa  Adamczyk
Iwona Pawłowska

2. 31 października 2022r. (poniedziałek)
godz. 700 – 1115
 godz. 1115 – 1530

Katarzyna Bielicka
Piotr  Lemanowicz

3. 22 grudnia 2022r. (czwartek)
godz. 700 – 1115
 godz. 1115 – 1530

Barbara Szczypecka
Anna Jemioła

4.  23 grudnia 2022r. (piątek)
godz. 700 – 1115
 godz. 1115 – 1530

Agnieszka Biernacka
Beata Świerczewska

5. 24 grudnia 2021r. (piątek)
godz. 700 – 1115
 godz. 1115 – 1530

Michał Jankowski
Małgorzata Mrozowicz

6. 27 grudnia 2022r. (wtorek)
godz. 700 – 1115
 godz. 1115 – 1530

Iwona Karolkowska
Katarzyna Borowska

7. 28 grudnia 2022r. (środa)
godz. 700 – 1115
 godz. 1115 – 1530

Bogumiła Żurawska
Natalia Marcinkowska

8. 29 grudnia 2022r. (czwartek)
godz. 700 – 1115
 godz. 1115 – 1530

Danuta Smolińska
Iwona Giera

9. 30 grudnia  2022r. (piątek)
godz. 700 – 1115
 godz. 1115 – 1530

Melania  Szałkucka (B. Gapińska)

10. 6 kwietnia  2023r. (czwartek)
godz. 700 – 1115
 godz. 1115 – 1530

Joanna  Ludwicka
Dorota Lewandowska

11. 7 kwietnia 2023r. (piątek)
godz. 700 – 1115
 godz. 1115 – 1530

Mariola Kopka
Anna Zdziarska

12. 11 kwietnia 2023r. (wtorek)
godz. 700 – 1115
 godz. 1115 – 1530

Krzysztof  Zdziarski
Joanna Placek

13. 12 kwietnia 2023r. (środa)
godz. 700 – 1115
 godz. 1115 – 1530

Anna  Dąbrowska
Małgorzata  Garkowska

14. 23 maja 2023r. (wtorek)
godz. 700 – 1115
 godz. 1115 – 1530

Ewa Jęczarek-Dzikowska
Krzysztof Wojtas

15. 24 maja 2023r. (środa)
godz. 700 – 1115
 godz. 1115 – 1530

Małgorzata Jagodzińska
Mariola Wasiołek

16. 25 maja 2023r. (czwartek)
godz. 700 – 1115
 godz. 1115 – 1530

Anna Kwiatkowska
Joanna Wadowska

17. 9 czerwca 2023r. (piątek)
godz. 700 – 1115
 godz. 1115 – 1530

Katarzyna Korpolińska
Monika Marciniak

1. Informujemy, że dni wolne od zajęć dydaktycznych nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.
2. W w/w dniach, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach opiekuńczo –wychowawczych.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

 30.08.2022r.  –  Organizacja roku szkolnego 2022/2023
14.09.2022r.  – Zatwierdzenie Planu pracy szkoły i Planu nadzoru pedagogicznego (14.30)
04.10.2022r. – Rada Pedagogiczna szkoleniowa (15.30)
17.11.2022r.  – Rada Pedagogiczna – egzamin ósmoklasisty – dostosowania (15.30)
25.01.2023r.  – Rada Klasyfikacyjna za I półrocze roku szkolnego 2022/2023 (14.30)
09.02.2023r. –  Rada Podsumowująca pracę szkoły w I półroczu roku szkolnego 2022/2023 15.30)
31.03.2023r. –  Rada opiniująca arkusz organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024 (14.30)
09.05.2023r.  – Rada  szkoleniowa – egzamin klas VIII (15.30)
12.06.2023r. – Stypendia (15.30)
15.06.2023r. – Rada Klasyfikacyjna – koniec roku szkolnego 2022/2023 (15.30)
29.06.2023r. – Rada Podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2022/2023 (10.00)

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

20.09.2022r.  –  klasy   I – III              od  godz. 1530
21.09.2022r.  –  klasy  IV – VIII          od  godz. 1530
22.11. 2022r. –  klasy   I – III              od  godz. 1530
23.11. 2022r. –  klasy   IV – VIII         od  godz.  1530
01.02. 2023r.  –  klasy  I – III              od godz.  1530
02.02. 2023r.  –  klasy  IV- VIII           od godz.  1530
25.04. 2023r. –  klasy  I – III               od godz.  1530
26.04. 2023r. –  klasy IV- VIII             od godz.  1530