Konkurs Mistrz Matematyki

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Mistrz Matematyki! Będzie
on rozgrywany w nowym serwisie edukacyjnym Mathematics.live, który stanowi matematyczną odsłonę Dyktanda.pl.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, a
także do studentów oraz do osób dorosłych. Na uczestników czekają
zagadnienia o zróżnicowanym poziomie trudności. Udział w konkursie
jest w 100% bezpłatny!

Konkurs rozgrywany jest od 21 stycznia do 27 marca 2022 r.

Najlepsi mogą liczyć na cenne nagrody rzeczowe! Z góry wiadomo
także, ile punktów wystarczy uzbierać, aby zagwarantować sobie
odebranie jednej z nagród gwarantowanych.

Serdecznie zachęcamy do rywalizacji i życzymy zdobycia wymarzonych
nagród!

https://mathematics.live/pl/konkurs/mistrz-matematyki

Konkursie „Matematyka w obiektywie”
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
IM.ZYGMUNTA WOLSKIEGO

serdecznie zaprasza uczniów  klas VII- VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich powiatu sierpeckiego do wzięcia udziału w

  Konkursie „Matematyka w obiektywie” pod patronatem STAROSTY SIERPECKIEGO

 Regulamin konkursu

      Dlaczego matematyka?

Ponieważ „ Liczby rządzą światem” (Pitagoras). Matematyka  jest wszędzie…towarzyszy nam            na każdym kroku : w domu, w pracy, w szkole, w zabawie, a nawet w poezji i piosenkach.

Rozejrzyj się i  uchwyć jej piękno w fotografii. Nagrody czekają !

&1  Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu pod patronatem Starosty Sierpeckiego
 2. Termin dostarczenia prac: 4 marzec 2022 r.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11 marzec 2022 r. w ZS nr 2

&2 Cele konkursu

    Cele konkursu:

 • propagowanie kultury matematycznej poprzez spojrzenie na otaczający nas świat;
 • budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką, a sztuką fotografii;
 • doskonalenie umiejętności informatycznych;
 • rozwijanie umiejętności twórczych;
 • pobudzanie aktywności, inicjatywy i kreatywności;
 • kształtowanie kompetencji kluczowych takich, jak: matematyczne i naukowo – techniczne, świadomość i ekspresja kulturalna;

&3 Warunki udziału

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich powiatu sierpeckiego.
 2. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia ukazujące piękno matematyczne w otaczającym świecie. Fotografie mogą dotyczyć: obiektów i pojęć matematycznych, praw, zasad, prawidłowości matematycznych itp. Można przedstawić je również w sposób dowcipny, na wesoło.
 3. W konkursie mogą brać udział tylko te prace, które nie były nigdzie publikowane ani zgłoszone do   innych   konkursów,   a   pomysł   zdjęcia    nie    został    zapożyczony            z podręcznika matematyki.
 4. Uczestnik, przystępując do konkursu, oświadcza, że jest autorem zdjęć.
 5. Format barwnych lub czarno – białych zdjęć nie może być mniejszy niż 20 cm x 30 cm. Prac nie należy oprawiać ani podklejać. Każdą fotografię i dołączoną do niej wersję cyfrową na płycie CD należy czytelnie podpisać: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa, nazwisko i imię opiekuna (nauczyciela). Zdjęcie ma być wywołane na papierze fotograficznym.
 6. Dopuszcza się minimalną obróbkę zdjęć.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac, które nie spełniają wymogów określonych w regulaminie.
 8. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
 9. uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej
 10. uczniowie szkół średnich
 11. Laureaci I,II,III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania.
 12. Jeśli na zdjęciu znajdują się osoby rozpoznawalne, uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na publiczną prezentację
 13. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników, zgody na wykorzystanie wizerunku osób niepełnoletnich na potrzeby organizacji konkursu.
 14. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem (załącznik nr 1 dla uczniów niepełnoletnich – wypełnia rodzic/opiekun prawny, załącznik nr  2 dla uczniów pełnoletnich  ) prosimy  przesłać do 4 marca 2022 roku na adres:

Zespół Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu Wiosny Ludów 7; 09-200 Sierpc z dopiskiem „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE

 1. Kryteria oceny prac:
 • zgodność z tematem,
 • umiejętności warsztatowe,
 • pomysłowość i kreatywność,
 • oryginalność potraktowania tematu,
 • walory estetyczne.
 1. Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu: Marta Mańkowska – nauczyciel

matematyki w ZS nr 2 w Sierpcu tel. koordynatora: 883-383-665

e-mail szkoły: zsz.sierpc@gmail.com , sekretariat ZS nr 2: tel. 24 275 28 51

HARMONOGRAM KONKURSÓW

Organizacja konkursów / zawodów szkolnych i pozaszkolnych
Nazwa (zasięg konkursu / zawodów) Nauczyciel Przybliżona data
1.     Konkurs: „Bezpieczne ferie zimowe”. Agnieszka Biernacka

Beata Świerczewska

styczeń
2.     Konkurs ortograficzny klas młodszych. Agnieszka Biernacka

Beata Świerczewska

kwiecień
3.     Konkurs Bożonarodzeniowy Krystyna Robakiewicz

Barbara Szczypecka

grudzień
4.     Konkurs Wielkanocny Barbara Szczypecka

Krystyna Robakiewicz

kwiecień
5.     Mistrz pięknego Czytania

kl. II-III

Katarzyna Korpolińska

Barbara Szczypecka

luty
6.     Mistrz Matematyczny

kl. II-III

Katarzyna Korpolińska

Barbara Szczypecka

marzec
7.     Konkurs biblijny – dekanalny: Ewangelia w/g św. Mateusza Mariola Wasiołek grudzień/styczeń
8.     Dekanalny konkurs plastyczny: „Posłani w pokoju Chrystusa” Mariola Wasiołek listopad
9.     Konkurs na najładniejszy różaniec Mariola Wasiołek październik
10.  Konkurs historyczny: „Jagiellonowie” Danuta Smolińska luty
11.  Konkurs  językowo-plastyczny: List do św. Mikołaja Katarzyna Bielicka

Dorota Lewandowska

Monika Marciniak

Joanna Wadowska

grudzień
12.  Konkurs językowy: Poliglota Joanna Wadowska

Dorota Lewandowska

Monika Marciniak

Katarzyna Bielicka

luty
13.  Konkurs recytatorski klas I-III Katarzyna Korpolińska

Barbara Szczypecka

listopad
14.  Konkurs matematyczno-fizyczny dla uczniów kl. VII-VIII – szkolny lub gminny Anna Zdziarska

Mariola Kopka

Barbara Gapińska

kwiecień/maj
15.  Konkurs matematyczny dla klas V-VI – szkolny lub gminny Anna Zdziarska

Barbara Gapińska

kwiecień/maj
16.  Konkurs biologiczno-chemiczny dla uczniów klas VII-VIII Mariola Kopka

Anna Jemioła

maj
17.  Konkurs językowy: „Czary gramatyczne” klas VII-VIII Dorota Lewandowska

Monika Marciniak

kwiecień
18.  Konkurs: „Moja ulubiona książka” Małgorzata Jagodzińska październik
19.  Komiksowo 2022 Małgorzata Jagodzińska kwiecień
20.  Konkursy czytelniczo-plastyczne Małgorzata Jagodzińska
21.  Konkurs plastyczny: Nałogom powiedz: STOP Małgorzata Jagodzińska

Bogumiła Żórawska

maj
22.  Konkurs recytatorski Anna Dąbrowska marzec
23.  Mistrz ortografii klas IV-VIII Anna Dąbrowska marzec
24.  Mistrz Tabliczki Mnożenia Anna Zdziarska

Barbara Gapińska

październik
25.  Konkurs „Wiedzy Pożarniczej” – etap szkolny Małgorzata Garkowska styczeń