W roku szkolnym 2019/2020 obowiązywać będą następujące podręczniki do nauki religii zaakceptowane przez Biskupa Płockiego

I etap edukacyjny (klasy I-III)

Klasa I

Tytuł podręcznika: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW

Klasa II

Tytuł podręcznika: Kochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW

Zeszyt ćwiczeń: Kochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW

Klasa III

Tytuł podręcznika: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW

Zeszyt ćwiczeń: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW

II etap edukacyjny (klasy IV-VIII)

Klasa IV

Tytuł podręcznika: Wierzę w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW

Zeszyt ucznia: Wierzą w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW

Klasa V

Tytuł podręcznika: Ufam Synowi Bożemu, red. A. Krasiński, PIW

Zeszyt ćwiczeń: Ufam Synowi Bożemu, red. A. Krasiński, PIW

Klasa VI

Tytuł podręcznika: Wierzę w Kościół, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium (Lublin)

Zeszyt ćwiczeń: Wierzę w Kościół. Karty Pracy, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium (Lublin)

Klasa VII

Tytuł podręcznika: Spotykam Twoje Słowo, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium

Klasa VIII

Tytuł podręcznika: Z Tobą idę przez życie, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium