Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2022/2023

Klasa I
Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem – AZ-1-01/18; data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika:  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; autorzy: ks. Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz, katechezy okolicznościowe: Marzena Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej);
numer podręcznika: AZ-11-01/18-PL-1/20

Klasa II
Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem – AZ-1-01/18; data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika: To jest mój Syn umiłowany; autorzy: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski, katechezy okolicznościowe: Marzena Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej);
numer podręcznika: AZ-12-01/18-PL-11/21

Klasa III
Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem – AZ-1-01/18; data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika: Kto spożywa moje Ciało, ma życie (podręcznik ucznia z kartami pracy bez podziału na część I i II); autorzy: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski, Marzena Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej);
numer podręcznika:

 Klasy IV
Tytuł programu: Wierzę w Boga i kocham Kościół – AZ-2-01/15, data zatwierdzenia: 21.09.2015 r., program ogólnopolski.
Tytuł podręcznika: Wierzę w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW.
Zeszyt ucznia: Wierzą w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW,
– nr podręcznika: PL-21-01/15-PL-1/15, dopuszczony na terenie diecezji płockiej 18.05.2015 r., nr dopuszczenia: 196/15,
– nr podręcznika: AZ-21-01/15-PL-2/15, dopuszczony na terenie całego kraju 19.10.2015 r., nr dopuszczenia: 340/15.

Klasa V
Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka, numer programu: AZ-2-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika: Bóg nas szuka; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska, katechezy okolicznościowe: ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej);
numer podręcznika: AZ-21-01/18-PL-3/20

Klasa VI
Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka, numer programu: AZ-2-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika: Jezus nas zbawia; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, katechezy okolicznościowe: ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej);
numer podręcznika: AZ-22-01/18-PL-9/21

Klasa VII
Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka, numer programu: AZ-2-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika: Kościół wskazuje nam drogę; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej);
numer podręcznika:

 Klasa VIII
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem, numer programu: AZ-3-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.
Tytuł podręcznika: Z Tobą idę przez życie, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),
nr podręcznika: AZ-32-01/10-LU-1/13.
Karty pracy: Z tobą idę przez życie red. P.Mąkosa Wydawnictwo Gaudium (Lublin)

Ćwiczenia do WDŻ obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 (kupują rodzice)

 Wychowanie do życia w rodzinie,  klasa 4,  „Wędrując ku  dorosłości” ćwiczenia, Teresa Król, Rubikon Wydawnictwo i Hurtownia.

Wychowanie do życia w rodzinie,  klasa 5,  „Wędrując ku  dorosłości” ćwiczenia, Teresa Król, Rubikon Wydawnictwo i Hurtownia.

Wychowanie do życia w rodzinie, klasa 6,  „Wędrując ku  dorosłości” ćwiczenia, Teresa Król, Rubikon Wydawnictwo i Hurtownia.

Wychowanie do życia w rodzinie,  klasa 7,  „Wędrując ku  dorosłości” ćwiczenia, Teresa Król, Rubikon Wydawnictwo i Hurtownia.

Wychowanie do życia w rodzinie,  klasa 8,  „Wędrując ku  dorosłości” ćwiczenia, Teresa Król, Rubikon Wydawnictwo i Hurtownia.