Zalecenia w zakresie koronawirusa

Mazowiecka Policja Apeluje!

 Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

 

Drodzy uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

ZALECENIA PSSE Sierpc

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna numery telefonów:
24 275-26-01 do 15.00 lub 510-175-704 po 15.00
Szpital oddział zakaźny tel. 24 364- 62-15, 24 364-62-16, 24 364 -62-17, 24 364-68-71

UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOZDOWIE!

Z uwagi na zagrożenie epidemią korona wirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gozdowie informuje, że od dnia 16 marca 2020r. do odwołania wszelkie sprawy będą załatwiane: drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną i pocztą tradycyjną.

 1. Droga telefoniczna: tel. 24 276 21 91
 2. Poczta elektroniczna: spgozd@gazeta.pl
 3. Poczta tradycyjna: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo

W przypadku kiedy obecność interesanta w Szkole Podstawowej w Gozdowie okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty przez Dyrektora szkoły po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i miejsca przyjęcia.

 Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gozdowie

Rodzicu!

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Drodzy Rodzice!

Za pośrednictwem dziennika elektronicznego Nauczyciele będą przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu. Prosimy zatem o  zachęcenie dziecka do wykonania zadań zleconych przez Nauczycieli.

Szczególną prośbę kieruję do Rodziców uczniów, którzy przygotowują się do najważniejszego momentu dotychczasowej edukacji – egzaminu ósmoklasisty. Z uwagi na wyjątkową sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, proszę zachęćcie Państwo swoje dzieci do konstruktywnego wykorzystania czasu i poświęcenia go na powtórzenie materiału, syntezę wiedzy poprzez pracę indywidualną oraz wykonywanie zadań zleconych przez Nauczycieli.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gozdowie Lidia Malinowska

Uczniu!

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Drodzy uczniowie!

Za pośrednictwem dziennika elektronicznego Nauczyciele będą przekazywać Wam materiały do samodzielnej pracy w domu. Prosimy zatem o wykonanie zadań zleconych przez nauczycieli.

Szczególną prośbę kieruję do  uczniów klas ósmych, przed którymi najważniejszy
z egzaminów – egzaminu ósmoklasisty. Wykorzystajcie ten czas na powtórzenie wiadomości, uporządkowanie swojej wiedzy oraz utrwalenie materiału. Wykonujcie systematycznie zadania zlecone Wam przez Nauczycieli.  Zadbajcie o własną przyszłość!                                                                                                      

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gozdowie Lidia Malinowska

Drodzy Rodzice!!!

W związku z rozprzestrzeniającym się w Polsce koronawirusem, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych od 12 do 25 marca 2020r.

W związku z powyższym od jutra tj. 12 marca w naszej szkole nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W czwartek i piątek (12 i 13 marca) zapewniamy uczniom, którzy nie mogą zostać w domu, zajęcia opiekuńcze w godzinach 6.45 -15.30, natomiast od poniedziałku 16 marca do 25 marca 2020r. uczniowie nie przychodzą w ogóle do szkoły.

Jednocześnie informujemy,  iż od czwartku (12 marca) autobusy szkolne nie kursują.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji w mediach, w dzienniku elektronicznym, na szkolnym Facebooku i stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gozdowie Lidia Malinowska

Pismo MKO do dyrektorów

Pismo wojewody mazowieckiego

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Dyrektorze,

 • porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
 • zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
 • poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
 • poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999
  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecam Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus

Może Ci się również spodoba